19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EMm 1951 •Hem ısıtır/ tietn ğüzelleştirir Bir PÜOTHERM petrol sobosı iie, so$uk k.t EN 2ARİP BİR ŞEKİLDE I Zira yalnız dim PÜOTHERM aylannı en rahat bir şekilde karşılamayo hazırlanınız! Amerikamn en mukemmel petroi sobası olan I/UOTHERM markasının takjuzel ve cazip ettiği fevkalâde . evinizin modeller arajında," zevkinize en uygun olanı bulabileceksioiz I EN İKTISADİ BİR ŞEKİLDE Zira yalnız PÜOTHERM veya iş yerinizin her köşesine, muntozam bir şekilde yayılmıs. tarlı ve rahot bir sıcaklık verir. Bir DUOTHERM petrol sobası iie, ısıtmc ve en iktisadî bir sobası sarfedilen azamî derdinizi en zarif beher petrol d a m l a s m d a n , harareti temin eder. şekilde halletmiş olacaksınız! 3sdadan 7odoyo kadar ntran boydo 1 1 MODEL r A S T E L Galata, Ege Umum Acentalığı Uranıum Muessesesı Bankalar, Perşembe Paza n, En cazib, en kuvvetü, en ucuz R A D 3/4 İstanbu] Gıresun : [smail Uzunkaya Radyo Evı, Gaw Cad. 109 Samsun : Alâeddın Saatçı, Gari caddesı 65 Adapazan : Fethı Batur, Uzunçarşı 29 Karabult : Şevket Kocaman, Inonu caddesi Ehnalı : Abdullah Ünver Radyoevi PROTE m I FBENGI v« BELSOGUKLUGU>TUN rEMINATU bır KORUYUCUSUDUR lurkiye Umym Dıpesu; A, H USEYI.N ŞAKAR MUES5ESESI Yoğurtçn Han Başiıca acentalıklar: Mersın : Fahn Merzecı Muessesesı Uray caddesı No. 38 Eskışehir : ^bdürrahman Başoren, Koprubaşı Parlak So 1 Akşehır : \ Mufıd Yalçm Muessesesı, Afyon Cad. 46. 1 H [': :: j C I L D FEVKALÂDE GELIR. l Mımarkemaleddın Cad. No. 4 Izmır. Manısada. Muzaffer Olcay Radyo Evı Ispartada Suleyman Uyar ve Oğullan Balıkesir ve havalisi Umum Acentalığı: Lutft Atılgan Muessesesı Sayın Doktor ve Eczacılara IKIRAUK SÜLFOCİLLİN "GEW0,, YARA TOZU (Penicillin r« Sulfanilamidi hıvı) Depolanna dağıtünustır. Istanbul Beledıyesi karşıI sında Ayberk apartımanı 3 ve 5 oda, kalorıfer, sıcak su, B | manzara. Saat 57 arasında 6 • numaraya müracaat ^ ^ B * a ZİRAAT TRAKTÖRÜ ACENTAUĞI ALMAK KARARINDA MESLEKTEN YETİŞME MÜESSİSLER TERClH EDtLMEK ÜZERE Li Aylık mal'n reklâma ihtiyacı yoktur. İ B A R ^ luvalet SABUNLARI ADANA . ANKARA KONYA SAMSUN IM P H A LTD. ÎŞ TURKIYE BANKASI A. Ş. den: ERNİ BİELER Her akşam MERKEZLERİ İÇİN SERMAYEDAR ACENTAUKLAR TESİS EDİLECEKTİR. TURK DILI Fikir ve Edebiyat Dergisi Müracaat jerı Turk Dıl Kurumu' Cıhan sokak Ankara. • Meraleketin muhtelif yerlerinde yaptııacağımız buıalann plinlannı genc yuksek mimarlara hazırlatmak ıstiyoruz. Bu işınuzle alâkadar olacak yükaek mimarlann isim ve adreslerüe siradiye kadar yaptıklan işler hakkındaki malumatı fotograflarile birlikte 15 Ekim 1951 tarihin* ksdar (Ankara Posta Kutusu 169) adresıne bıldirmelerıni nca ederiz. LİDOda Yarın: M A T İ N E Telefon: 84446 TANINMIŞ MARKADA ALMAN ZİRAAT TRAKTÖR VE ZİRAAT ÂLETLERİ 20 BP. 25 HP. 30 HP. 40 HP. 50 HP, Dort zamanlı Lâstik tekerlekli VE tam ekipmanlıdır. : tam Dizel Müracaat yeri İstanbul Galata 1499 Posta Kutusu Yeni çıkan ilk sajısında Turk Dıh ve edebiyat konularında Celâl Ba\ ar Agâh Sırn Levent Falih Rıfkı Atay Peyami Safa . Memduh Şevket Escndal Nıırullah Ataç Suad Baydur Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu M. Şekıb Tunç M. N'ermi Nadir Nadi Fazıl Husnu Dağlarca Osman Atillâ Cahid Kiılebi Oğuz Kâzua Atok Turhan Oğuzkan Serhadoğlu'nun yazılan, hikâ>eleri, şürleri % e tartışmalan. Fiatı 50 kuruştur. Butus kitabcılarda ve tatın Iarda hulunur. LUMBAGO ÂDALE TUTUKLUK1ARI BELAĞRILARINA GRIPIN Bos, diş, âdale. sinir, romotizma, ağrılarıno karsı daima muvaffoktyefle kullanılmaktadır. GRİPİN, Grip, nezle gibi hastalıkların başlangıcında bir çok fenalıklarm önüne geçer. KINİNLİ BİR dUETTF TRAŞ MAKİNASI 2 ADET GILLETTE TRAŞ BIÇACI Cfalnız MOkuruşa j froj elanloro yopılocok en corıp teklif I. Yolnı? 140 kuru$ fimkabılınde edür"i| bulunan lorın alobilirtıniı. Nitin kendinlıi ortık modoıı geçmij bir mokınamn i ı fırobıno doho foıla morux bırokoeoksmıı /.. Mokına ile " a b.çog.mn birbirlerine uygun b« »ekilde yopılm.» oldugu mt>4er* Gıllette ıjtemi, jimdiye kodor enjemedifilniı »n roho' troj sıze »«mın cdtcckilr. dünyeeo »onınmif bır morkonn imol moryf be?»oi boıo moden' elup Troj Kassoı bır feküde 140 KURUS Mokınoıtn,, keskinlıâil» Mavi Gi)l«rt« Troj Bıçoklorındon iki ad«di ile birlikt», Gillett V^vı Gıl'«np Traj Bıçoklarının 5 adetlık pakcllerı /U k u r u j o i a t ıl m o k t a d ır faal Günde 4 saat ara ile 3 adet alınabilir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle