19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
\ füdm I9SI ALMANYANIN CN BOYOK BATARYA V * PİL PABRİKASI »CCUMUlâTOMN.**•»!* *KTIINat«IU.aCM*FT'a OOVN n KOMR SOBALAfUNIZI BIRAKMAK ^^ ZAMANI CELMİŞrm! BugönOn An modem ısıtma cihazı olan "GAZ SOBALARI'nı kullanmak kararınız ne kadar doğru ise en mOte kâmil Amerikan SUPERFLAME so balarını intihab etmek de o kadar doğrudur. ABDÜLKADİR MEMİŞOĞLU Telefon: 2«91« Katıraoğin Han Tefcraf: MEMİŞOĞLU İSTANBUL I YALNIZ SUPERFLAME SOBALARINDA MEVCUT OORT FEVKALÂDE EVSAF S U P E R F L A M E MARKASINA DÜNYANIN 1 NUMARALI GAZ SOBASI ŞÖHRETİNİ KAZANDIRMIŞTIR. 1 • SUPERFLAME sobalarında gaz veyahut mazot yakılabilir. 2 SUPERFLAME sobalarında mevcut "Fuel Saver" tertibatı sayesinde vakacaktan % 33 tasarruf temin edilir. 3 SUPERFLAME sobalarının yakıcıları hususT 3 hava girişli madenden yapılmış gaz veya mazotun en son zerresıne kadar yanmasını temin eder. 4 SUPERFLAME sobalarının bazı modellerinde mevcut cift ocakların arzuya göre biri veyahut ikisi birden yakılabilir. Muhtelif modeller arasında saat bayiilerinddt arayınız E M S A LS 1 Z ZENITH» TR AIVCKOTL ARI 42 Liradan 127 Liraya kadar İNGİLİZ, İTALYAN, ALMAN, Hazır Ted*vi vt dinlenmek için Türkiyemizin övüneceği ve dilnyadakı emsallerinden daha eüzel olan ELHAMRA Tcrzihanesi • • I fstiklâ! Cai. No. 25S E'Hamrü han kat 1 No. 1 YAIOVA KAPLICALARININ en güscl mevsimidir. 1 TURKIVE KREDI BANKASI A,Q, PAZARTESÎ olarak 15 EKlMde ŞUEESİ aylık ikramiyelerden «yn BEYOĞLU (İstiklâl Cad. 339) mü«terilerine mahsus fevkalâde ikramiye çekilişi yapılacakür. Bu çekiliş ikramiyeleri arasında Frijiderler, radyolar, elektrik çamaşır makineleri, elektrik süpürgeleri gibi ev eşyalan vardır. Çekiüşe iştirsk etmek için son para yatırma günü P A Z A R T E S Î 8 EKİM dir. Her 100 liray» bir kur1» Fıatlar d* ehvendir: Lüks Tennal Ot«ld« Uci klsilik odalar, kahvalü T» yemekler datil 26 80 llra, Çınar OUlde yemeksiı 6 lira, Ta| Otelde yemeksi» 4 liradır. Gelenler* mutlaka yer temin «dilir. o S|iv şoivıva anSoaa nın* sıaavıtıv* aAisvmı* E 5 ;. RtSSAM CAHİT MATHAASI vi m s i M Afi$ A r u u t s l . ANKARA CAD 6 6 BABIAl,! TEl 3 * 2 ^ 3 , s; ?E5|nKlİ5EveAVeUPANEFAiEriNDE'RENKLİveSİYAHbASKl Harnn tmtt MT« looo» rru a ETİKET KUTU BROŞUR AFİŞ KARIVİZİI OAVETİYE ANTETTAKVİM H»rwi lakıt MM. f 80 Harurt Ilkıt «4000 ITU H T TOOM ITU N L*î IMMM ITU BRITİSH SEAGULl Bahrlye tipl motorlerl Yeni parti malımız felmifttr. İktisadt, ucuz, her çekifta çalısır, sessiz, çaftlan kabili âyar, «varalı en seğlara ve 100% denlr motörü S •t ı | M e r k e ı i : X "•>^ '•*'•:. • . HERMES Kol. Şti. •«. IJOOO M. eı t Htmıtıkıt ••C Ha/vrt ttkft BERECİ Parlak nooo n cw noog mı II I UOM ITU I 120 Kumbaraa yokuşu, Beyoğlu, İSTANBÜL SUPERFLAME Amerikanın en eski gaz sobaları imâl eden Fabrikalann mamulâtıdır T r l . MUm.sjllllfll ' L İ B K A Uk» TİCARET T. A. O. Utlkiai eaddesl Ho. 308 Tel.: 43841 TRENÇKOT ICİN TEKBIft ADRES HOOVER en kullanışlı, en pratik ve en mükemmel elektrikli süpürge ve çamaşırımakinasıdır. HOOVER ayda 7 M A T A Ş BALATA TAHİR HAN 4«TANBUL^jr«l. ı J TUZLA İCMELERİ Iztırablannızı tedavi, istirahatinizi temin eden haklkl gağhk kaynaklan hususi tıenleri işlemekte devam ederek riyaretçilerini mpmnun etmektedir. lıkl« r« Kadın HMtalıklanr t | Mütehasstn ADRES: Fatih, Tnunvay ••• durağı kar^ısında. | Dr. Halil Onnlfan SATIUK OTOMOBİL PİYORE VE IHTILÂ7 LftHlNI.DlS E T L E R I N I M ÇEKİLMESİN», OİSLERDEKEPEKETESEHKUIUNUONLER. DİŞ KANAMALARINI. ÇÛRUKSUZ »ĞRİVAN OİŞLERİN AĞRISINt KE5ER.DİŞLERİNİZİ TEMİZLER VE PARLATIR DıŞ MACUNU 1949 modeli, 4 kapılı Buick Sedan ve bir Norge marka havaaazi fınnı. Möracaat: Baltalimanı Cad. No. 27. Rumelihisan (Necipbey gazinosu yanında). Tel: 82269. DADI Tecrübeli, sıhhatli bir dadıya ihtiyaçı olanların Kadıköy, Mühürdar Cad. No. 91, kat 1. Telefon: 60721 numa ••Hi rnya müracaatleri • • • , diş, nezle. günd«» VROZİN 4 saof oro ile 3 adet alınabilir. romatizma, sinir ağrılarıno karşı EEEEK'te Bahçe içindo iki oflrilı bir ıv kiralıkhr. Te!: 36178 e 9 12 ve kadar müracaat. OPERATÖR ÜROIX)Ö KEMAL CAGLAR Idr»r ve Tenasül Ha^talıkları. (Ik'ı.1arı2lık. BflEevşekiiRi) Beyoğlu, Konak Oteli karsıa KartaJ So. Çalış Ap.Tel: 41438
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle