20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Türkiyede en çok muvaffak olan, satılan ve beğenilen şayanı itimad markalardır. Merkezi: tstanbul, Bahçekapî. Şubeleri: Ankara, Beyoglu, Karaköy ile Beşiktas, Eskişehir. Acentalıklari: Malatya; Ibrahim Işık, Kayseri; Ahmed Muhassıl, Bursada; Lofçalı ve Hasan Tahsin ve Mehmed Kemal Duraner, Izmir; Kadri Tömek vesair bilcümle eczaneler, bakkaliye ve ıtriyat ve hırdavat mağazalarmda satılmaktadır. HASAN Kuruş 1/24 litre 25 1/16 .• 4 0 1/8 . 70 1/4 .> 130 150 1/2 ı• 2 5 0 1 1 > CUMHUBIYET 21 Eylul 1937 ÜSTAHZARATI Pudralar V. Traş levazımatı Aded Kr. Aded Kr. Adeö Kr. Hasan Traş Bıçağı 14 10 30 100 300 > » » paslanmaz 1 6 10 50 100 425 Hasan Traş Sabunu' 30 Hasan Traş Sabunu kutusuz 25 Hasan Traş Sabunu Kremi 30 Hasan Traş MaMnesi 100 » kutulu lüks 150 Fırçası 100 halis blero 250 > 500 > 800 Hasan kolonya ve losyonlan Hasan Losyonlan kuçük ceb şişesi ceb şişesi küçuk orta düz büyuk şişelerde büyük fantazi » » » » Hasan o dö lavant (eau ^ » » Hasan » Hasan > » Hasan » Hasan Yağlar müstahzaratı Hasan Zeytinyağı tam 1/4 litre şişe » » » 1/2 » > » > 1 » » » » » 2 » » > > » 1 kilo tenekesfle kutu » » » 3 » » » » » » 5 > » > » » » 7 » > » Hasan Fıstık özü yağı Hasan Tath Bademyağı küçük şişe Hasan Tatlı Bademyağı büyük şişe Hasan Tatb Bademyağı 250 Gram. Hasan A a Bademyağı küçük şişe Hasan Acı Bademyağı büyük şişe Hasan Balıkyağı 1/4 kg. > » 1/2 > > > 1 » » » 2 » 40 60 100 200 90 225 375 525 150 30 50 100 40 60 40 60 100 190 500 300 kristal ı ile kristal lüks kutu ile 400 1/16 . 50 top kristal 1/8 ı• > » 80 » > 1/4 ı• 1 5 0 de Lavante) 70 150 Kuruş 25 Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 40 » > 15 Traş Pudrası kutu (Origan) » > » 25 » » büyük kutu 40 Çocuk Pudrası (leylak, gül, fujer, lavanta) 20 » » paket » » » > 10 Talk » 500 gr. » » » » 40 Kremler Hasan Kremi vazo ve şişe » » tüp Hasan Deniz kremi büyük > > » küçük Kuruş 50 20 50 35 Yağlar ve esanslar Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 1 Gr. > > » 5 > » > » 10 > 40 175 300 Nesrin kolonya ve losyonlan Nesrin Kolonya ve Losyonlan 1/32 1/16 1/8 1/4 1/4 1/3 1/2 1 litre üe açık eam kapaklı şlşeleri 1/8 > » > 1/4 s • ~ » 1/2 Kuruş litre 15 25 40 70 60 70 100 125 250 250 70 100 150 Briyantinler Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo » » büyük şişe ve vaza 35 50 I ıbbî müstahzarat Hasan Kuvvet Şurubu küçük > > » büyük » » » 1 kg. > » » 2 » Hasan öksürük Pastilleri Kuruş 60 100 150 250 25 adi şişelerde lüks şişeler Rujlar Hasan Ruj sabit renkli açık, orta ve koyu » > > » > > » lüks 50 100 Haşaratı öldüren Fayda Fayda Hasan 1/8 litre » > > Kun Alhklar Hasan Allık brünet, blöndinet ve mandarîn 35 1• ] • 1/4 1/2 » » , Diş müstahzaratı 7% 20 30 60 100 > » Tırnak cilâsı ve sürmeler Kuruş Hasan Tırnak Cilâsı beyaz ve renkli 10 15 20 25 30 40 60 12% 20 30 15 Traş kolonyaları Nesrin üra§ kolonyasa 1/4 düz büyük şişeler tam bir litre litre 30 60 150 Hasan Dantos Diş macunu tüp » » fld misli » » dort » Suyu > orta » büyük > » » » » 1 • 1• 1• : I 1 > 5 teneke 15 kilo safi fıçı ile kilo Pompa ! Naftalin özü , n 17 25 1 45 65 300 900 50 40 45 25 : Lavantalar Hasan Lavantalan 3 gr. şişe > » 5 » » » » 10 » » » » 20 > > lüks kutu > » 50 » » » » Kuruş 25 50 75 100 300 sedef orta büyük Düsulvan Aseton Hasan Sürmesi (Sürmedanlığile) » » Lüks büyük » > Paket Cîüten mamulâtı Kuruş Hasan Gluten Ekmeği 40 > > Gevreği, Makarnası, Unu, Şehriyesi 60 Hasan Diyabetik Çikolatası 25 » > 6 hk kutu 125 » » 12 lik kutu 240 Brekfast Bisküvitleri kilosu 250 » > 1/2 kilosu 130 » > kutusu 35 Fareleri öldüren Far Far Hasan Fare Zehiri > » > > » ^ » » » > > > * > » » Buğday kilo ile macunu kilo ile ikisi bir arada Kuruş 10 800 25 800 30 Sabunlar, tuvalet sabunları Hasan Tuvalet Sabunlan küçük yuvarlak yuvarlak orta > büyük lüks Kuruş 10 15 25 12% 20 30 Saçlara aid müstahzarat Hasan Şampuvan Tozu » özü liMt » » » » büyük Hasan Trflıofil Saç suyu Hasan Saç Sabunu Hasan Saç Sabunu büyOk Hasan o dö kinin (eau de quinin)' Hasan o dö kinin (eau de quinin) büyük Kuruş 5 30 50 100 25 40 70 150 Muhtelif müstahzarlar Hasan Çocuk Donlan 1 numara » * » 2 » » » » 3 » Hasan Leke Suyu Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cilâ Tozu Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cilâ Tozu büyük Hasan Vazelin Hasan Hasta dereceleri > » » Hasan Garanto Prezervatifleri 6 ade'd kutu > > 1 > > > > » İpekli 6 » > » » > 1 » Bikarbonat dö sut küçük paket » > 100 Gram » » 250 » » > 500 » * » 1 küog. 70 80 90 10 Ifl 15 12% 50 100 40 7% 50 10 5 10 20 35 60 Özlü unlar Pirînc, Buğday, Mısır, Bezelya. Türlü, Yulaf, Çavdar, Patatat, Arpa, Mercimek, Irmik özü Kuruş D^JÜ « !**"* 29 S59 gnmbk kuftı ~ 45 500 gramlık kutu Hasan Badem özü 250 gr. 40 » » > 500 > 70 Gliserin sabunlan Hasan Gliserin sabunu gül ve limon kokulu » > » » > » 30 20 Kokulu sular Hasan Maimukattar 1 kg. > > 2 » » » büyük danıacanalarda Hasan ^ ü l ve Çiçek suyu 1/4 kg. » » 1/2 > Kuruş 25 45 10 30 50 75 Hasan gazoz ve meyva özü Hasan Gazoz özü 1/16 litre 25 Toz sabunlan Hasan Toz Sabunu 100 gr. 20 lıbbî Sabunlar Godron, Sufr, Godron Panama, Süblime Hasan Tıbbî Sabunlan 15 > > Hasan Meyva » > » »1/8 > 1/4 » > 1/2 » özü 1/16 » . 1/8 » 1/4 » 1/2 9 50 90 25 40 60 100 35 SU R U BU num PERTEV 1 KAŞE «Bu sım hiçbir vakit zevcime ifşa etmedim» Çocuklarını küçük yaştan itibaren dişlerini temiz tutmağa, onları hergün sabah öğle ve akşam her halde günde 3 defa fırçalamağa alıştırmaktır. Ebeveynin en büyük vazifesi G ripin Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır. En şiddetli baş, diş, adale ağnlarını, üşütmekten mütevellid bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kırıkhğa karşı çok müessirdir. Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. icabında günde 3 kaşe ahnabilir «Şimdi, eskisinden daha fazla sevişiyoruz. Halbuki bir müddet, muhabbeti ve sevgisi azalmıştı. Sebebini de bili yordum. Buruşukluklanm, beni 50 yaşlannda ve adeta üıtiyarlamış gibi gösteriyordu. Bugün ise 30 dan noksan görünüyorum. Zevcim bunun sırnna vâkıf değildir. Fakat, bunu da yegâne cild unsuru olan Tokalon kremine medyunum. Kullanmağa başladığım gün den bir gün sonra ne kadar genc ve nekadar taze görünüyorum.» Tokalon kremini, cildin hüceyrelerini genddk faaliyetine irca için yegâne vasıtadır. Terkibinde Viyanada yapılan şayani hayret fennî keşfin cevheri olan «BioceU mevcuddur. Ve cevher, genc ve sağlam d l d hüceyrelerini besliyerek ikaz ve ihya eder. Küçüklerdeki diş ârızalan 3 4 ya şından sonra başlar. Bu devreden iti baren her üç ayda bir dişlerini doktora göstermek ve yavrulara her yemekten sonra ve her sabah, akşam dişlerini fırçalamağı oğretmek çük yaşta başhyan lâzımdır. Kü • bu itiyad onlann her itibarla mükemmel neşvü nemasuu ve gürbüz ohnasını temin eder. • Şark Malt Hulâsası Bilumum eczanelerde bulunur. iştah ve kuvvet için en birinci ilâçtır. Çocuklann dişlerinin kolayca çıkmasına, kemiklerinin kuvvetlenmesine, çocuk emziren annelerin sütünün çoğalmasına yardım eder. Zayi Eminönü Malmüdürlüğünden almakta olduğum maaşın tatbik müh rünü zayi ettiğimden hükmü yoktur. Siz de yegâne dld unsuru olan TokaM. Tahir Tamöz lon kremini kullamnız. Akşamlan yatPangaltı, Süleymannazif sokak mazdan evvel (pembe rengindeki) ToUnjian Apt. No. 4 kalon kremini ve sabahları (beyaz rengindeki) Tokalon kremini kullamnız. Sahtb ve Batmuhamrt: Yantu Nadi Mukavvi, besleyici ve beyazlatıadır. Umuml nefrtvatı tdare eden Yaa tflert Uudüri: Hikmet Mönif Zayi 3020 numaralı yük arabası plâkası kaybolmuştur. Hükmü yoktur» Hasan oğlu Mustafa Siz de bu kadının yaptığını yapabillrsiniz. Sabah, öğle ve akşam günde 3 defa Cumhurtyet m<Wbaan Kullanmağa alışan çocuklar yarmın en sıhhatli gencleri olmağa namzeddir RADYOLİN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle