19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURÎYE1 3 Temmuz 1937 K A RA S iN Hastalığının sirayetine en büyiik sebebdir. ıtt. TİFO ÜTÜN *# UR 7 Am X ı\ I I ZETTlNYAGI SSaî HASAN DCPOSU Adi gazı ve buna benzer boyalı mayileri Avrupa ve Amerika markalı süslü kutular ve gaz tenekesine koyarak F A Y D A yerine satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar. Fayda îsmine çok dikkat ediniz. Taklidlerinden sakınımz. Pilâv mı ? Tatlı mı ? Mayonez mi ? Dolma mı ? Salata mı Tam GOZUNU Oh 14 12 Litre „ SEVDİGİM Tam 2 Litre , , 1 „ „ 7.1/2,, yapsam? 200 90 550 ne nefis, ne lezzetli şey ? „ Şişe 40 , , 6 0 100 „ Şişe Tenke „ H A S A N D E P O S U „ Urtadan kalkan kâbus I O PTA MiN Saç iksiri Saç dökülmelerinin önüne katiyetle geçerek bu afeti izaleye muvaffak olmuştur. Bir Gripin almadan evvel Istırabın ve ağrının en şiddetlisi ni en kolay, en çabuk ve en ucu: geçirmenin çaresi bir kaşr G R İ P İ N almaktır. Mideyi boz maz, böbrekleri ve kalbi yormaz. HER FİATDA HARİKULÂDE ÇOCUK VE ERKEK KUNDURALARI / AMERİKAN PA2ARI, Galata Karakoy 7 l AMİRALİ, Beyoğlu İstiklâl Caddesi 367 ı«TiHiırriJ BÂKER G. ve A. BAKER LİMİTED. ISIAHBULfla x Beyoğlu istiklâl Caddesi 30 LASTİK ŞİRKETİ, Istanbul Yeni Postahane karşısında 3 0 / 3 2 IZMlR'de HASAN FEHMİ, Arasta Başı 297/305 EDREMlT'te SAOIK AKIN Yildırım Caddesi No. 51 ANTALYA'da MURAT BİNBİR, Hükumet Caddesi EREĞLlAKSARAY'ında YAKUP BACAK 5 dak'ıka bonra. Aldıktan beş dakika sonra II «Optamin» de ecnebi maddelerden ve meçhul yağlardan zerre yoktur ve «Vitamin» den istifade edilmck suretile yapılır. Saçlar onunla oğulunca derhal köklere nüfuz ederek zayıflamış guddelere kuvvet aşılar ve dökülmeyi durdurur, cildi temizliyerek kaşıntıyı geçirir ve kepekleri döker. Ucuz Tesirli Zararsız Optamini ısrarla isteyiniz Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: Askerlik kampı 5 temmuz 1937 pazar tesi sabahı başlıyacaktır. (3863) icabında günde 3 kaşe alınabilir. MiNE Diş macununu kullanınız Diş hekimleri kontrolu altındadır. Umumî satış yeri: Asrî diş deposu, Taş Han, Istanbul ÇATAL KAŞIK ve BIÇAKLARI Avrupamn en yüksek markalı ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadan yapüan B A Ş K U R T mamulâtı en yüksek sofralara süs verecek kadar zarif ve kullanışhdır. KARARMAZ, BOZULMAZ, EĞİLMEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIĞI kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye ve yerli işçile Beşiktaşta iskele yanındaki fabrikadadır. Dünyanın en güzel ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAKLARI YAPILIYOR. BALKANLARDA DAHİ EŞİ OLMIYAN fabrikamıza bütün mekteblileri grup halinde tetkikat yapmağa davet ediyoruz. Bu adı unutmayınız, yabancı raarkada çatal, kaşık ve bıçak verirlerse reddediniz ve ısrarla B A Ş K U R T mamulâtını arayınız. B A ŞKUR T ROMATİZMA LUMBAGO SİYATİK inir ve soguK ileri l teskin ve izale eder her eczanede &ı BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle