12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Pazartesi 4 Eylül 2017 6 Cezaevinden avukata: Bugün git, yarın gel! haber EDİTÖR: ALPER İZBUL TASARIM: ZARİFE SELÇUK Mahpuslara haftada 1 gün ve 2 saat avukat görüş sınırlaması getirildi. Avukatlar bunun, savunma hakkını engellemek olduğunu vurguladı Edirne F Tipi Cezaevi’nde, bölümlere ayrılan mahpuslara, bir gün ve iki saatlik avukat görüş sınırlaması getirildi. Hüküm lüler Eren Yıldız, Hasan Yıldız, Mehmet Çiftçi, Tuncay Kurt baş, Taylan Bala tacı, Mehmet Ay tunç Altay, Meh met Yamaç, Ali Gülmez, Suat İn cedere ve Meh HİLAL KÖSE met Ali Ayhan, avukat görüşüne keyfi olarak sı nırlama getiril diğini belirterek, suç duyuru sunda bulundu. Adil yargılan ma haklarının ortadan kaldı rıldığını savunan mahpuslar, görevini kötüye kullanan ce zaevi yetkilileri hakkında so ruşturma açılmasını talep etti. Avukat Gülizar Tuncer ise uy gulamanın savunma hakkını tamamen yok etmeyi amaçla dığını söylüyor. ‘Mümkün değil’ Avukat Gülizar Tuncer, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, cezaevi yönetiminin, uluslararası sözleşmelere, anayasaya ve hiçbir hukuksal mantığa sığmayan bir şekilde hapishaneyi bloklar da dahil olmak üzere bölüm bölüm ayırarak her bölüme bir gün ve iki saatlik görüş sınırlaması getirdiğini belirtti. Şikâyette bulunan kişilerden bir kısmına verilen günlerin Çarşamba 09.0011.00 ve Cuma gün 15.3017.30 arası olarak belirlendiğini anlattı. Şikâyetçi 10 mahpusun, 14 sayfayı sansürlediler Avukat Gülizar Tuncer Hükümlü Eren Yıldız, disiplin cezaları nedeniyle uzun süredir avukat görüşü yapamıyordu. Yıldız’ın avukatıyla yaptığı yazışmaların da hukuka aykırı olarak denetlendiği ortaya çıktı. Yıldız’ın avukatına gönderdiği 16 sayfalık son mektubunun yalnızca iki sayfası avukatına iletildi. Yıldız’ın avukatının gönderdiği mektup da Cezaevi Mektup Okuma Komisyonu tarafından okunup ‘görüldü’ damgası vurulduktan sonra kendisine veriliyor. Yıldız’ın, cezaevi Disiplin Kurulu’na yaptığı itiraz reddedildi. Kurul, mektupta, halkı dil ve ırk farkı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadelerin bulunduğunu ileri sürdü. Edirne İnfaz Hâkimliği’nin itirazı ret kararı, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce onandı. Yıldız da Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Cezaevi müdürü ve diğer sorumlular hakkında “Görevi kötüye kullanmak”, “haberleşme özgürlüğünün ihlali” ve “avukat müvekkil yazışmasının denetlenmesi” suçlarından dava açılmasını istedi. AİHM, AYM, ağır ceza ve infaz hâkimliği dahil mahkemelerde süren birden fazla davalarının, soruşturma ve disiplin dosyalarının bulunduğuna dikkat çekti. Marmara Bölgesi’nde Edirne, Tekirdağ, Silivri, Gebze, Kandıra, Bolu, Maltepe, Ümraniye, Bakırköy başta olmak üzere pek çok cezaevinde müvekkillerinin olduğunu, ülkenin birçok şehrinde devam eden davalarının olduğunu anlattı. Tuncer, “Bu durumda nasıl ve hangi şartlarda cezaevi idaresince bildirilen görüş saatlerine tabi olup görüş yapmamız mümkün olabilir” diye sordu. ‘Suç işleniyor’ Bu kararın aslında mahpusları bilinçli olarak avukat görüşü yapamayacak hale getir diğini vurgulayan Tuncer, savunma hakkının Türkiye’nin kabul ettiği uluslararası sözleşme ve bildirgelerde de özel bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Avukatın savunma görevinin bir kamu görevi olduğunu anımsatan Tuncer, savunma hakkının özüne dokunan her türlü zorluğun ve engellemenin ulusal ve uluslararası mevzuata, temel hukuk ilkelerine aykırı ve suç olduğunu belirtti. İdarenin keyfi kararı AİHM kararlarından örnekler veren Tuncer, “Avukatla müvekkilin görüşmesinin kıstlanması ve yukarıda anlatılan gerekçelerle içinde bulunulan koşullar gereği savunma hakkının bütünüyle ortadan kaldırılması adil yargı lanma hakkının ihlalidir. Ayrıca avukatların müvekkilleriyle belirli gün ve saatte görüş yapacaklarına dair kararın alınması da tamamen idarenin keyfi yaklaşımının ürünü olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde idare tarafından getirilen yasaklamanın içeriğinin ne olduğu anlaşılamamakla berbaber bu kararın da gerekçesiz oluşu sebebiyle adil yargılanma hakkı bir kez daha ihlal edilmiştir. Bu sınırlamanın yalnızca siyasi davalardan yargılananlara yönelik olarak gerçekleştirilmek isteniliyor olması sebeiyle de ayrımcılık söz konusudur” dedi. Tuncer, Edirne İnfaz Yargıçlığı’na de başvurarak uygulamanın kaldırılmasını talep etti. GAR6EÇ.VLAİIYKNİI N ‘Tüm ezilenler için orada olmalısınız’ KHK ile ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 190. gününde Ankara Adliyesi’nde yapılacak duruşma için çağrı yaptı Bugün, KHK ile işlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevlerinin 180. günü. Gülmen ve Özakça, yaptıkları açıklama ile açlıklarının 190. gününde, 14 Eylül’de Ankara Adliyesi’nde yapılacak duruşmaya çağrı yaptı. Gülmen ve Özakça, “Sadece bizim için değil, insan olmaktan kaynaklanan haklarımızı savunmak için, kamu emekçilerinin ekmek ve onur mücadelesinin yargılanamayacağını göstermek için, tüm yoksullar ve ezilenler için orada olmalısınız” dedi. Semih Özakça’nın 104 gündür açlık grevinde olan eşi Esra Özakça ise “Sadece ve sadece adalet istiyoruz. Adalet için, sizin için, bizim için, Nuriye ve Semih için 14 Eylül’de Ankara Adliyesi’ne bekliyoruz” dedi. Yüksel Caddesi’ndeki protesto da bugün 300. gününde. Dün yapılan ve “Bizler, açlıkları ile halkımız adalete doysun diyenlerin tarafındayız” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada polis saldırısı eksik olmadı. Gülmen ve Özakça, 14 Eylül’de Ankara Adliyesi’nde yapılacak duruşma için davet açıklaması yaptı. Avukatları aracılığı ile yaptıkları açıklamada “100 günü aşkındır tutsağız. Direniş tüm baskılara, karalama kampanyalarına rağmen, muktedirlerin riyakârlığı, debdebeli sözleri, büyük operasyonları karşısında açlığın olanca sadeliği, masumiyeti ve haklılığı ile kendi yolunda ilerliyor” ifadelerini kullanan Gül Gülmen ve Özakça, 14 Eylül’deki mahkeme ile ekmek ve onur mücadelesinin yargılanmak istendiğini söyledi. men ve Özakça, 14 Eylül’de kurulan mahkeme ile esas olarak emekçilerin direnme hakkının, ekmek ve onur mücadelesinin yargılanmak istediğini ifade etti. Gülmen ve Özakça, şu mesajları verdi: ‘Heyecanlıyız’ “Sizi de bekliyoruz. Çünkü bizi bu zalim hücrelerden çekip alacak olan, bizim için mahkeme kuranların adaleti değil, sizin sahiplenmeniz olacak. Canımız Türkiye ve dünya halkları, sadece bizim için değil, insan olmaktan kaynaklanan haklarımızı savunmak için, kamu emekçilerinin ekmek ve onur mücadelesinin yargılanamayacağını göstermek için, tüm yoksullar ve ezilenler için orada olmalısınız. Tecritte geçen 114 günden sonra fiziken aranızda olmak sizi, dostluğunuzu, yoldaşlığınızı daha yakından hissedeceğimiz için heyecanlıyız. Görüşeceğiz.” ‘Sadece adalet’ Açlık grevinin 104. günü ne giren Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça da dün, 14 Eylül’de Ankara’daki duruşmaya davet açıklaması yaptı. Özakça, “Bugün (dün) Nuriye ve Semih, açlıklarının 179. günündeler. Yarın açlıklarının 6. ayı dolacak. Ben açlık grevimin 104. günündeyim. Sadece ve sadece adalet istiyoruz. Adalet için sizin için bizim için Nuriye ve Semih için 14 Eylül’de Ankara Adliyesi’ne bekliyoruz” dedi. l ANKARA/Cumhuriyet Besmele çekerek ‘morfin’ etkisi! Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde hayvan kesimi üzerine araştırma yapan veterinerler, helal kesimin hayvanın rahatlayarak ölmesini sağladığını ileri sürdü SİNAN TARTANOĞLU ‘Dünyanın düz olduğu’ yönündeki internet tartışmasının yeniden gündeme sokulmasının ardından, Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, kurban bayramında hayvanlara acı çektirildiği yönündeki tartışmalara ‘son nokta’yı koydu. Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, Prof. Dr. Faruk Süzergöz ve Araştırma Görevlisi Pelin Polat, helal kesim sırasında, yani besmele ile yapılan kesimde, hayvanların ağrı dindirici ve sakinleştirici etkisi olan beta endorfin hormonu salgıladıklarını, bu hormanın morfinden 30 kat daha etkili olduğunu ileri sürdü. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi’n den Prof. Aksoy, Prof. Süzergöz ve Araştırma Görevlisi Polat, hayvanların helal yöntemlerle kesimi sırasında acı çekip çekmediğini araştırdı. Çalışmanın sonunda, helal kesim sırasında ağrı dindirici ve sakinleştirici etkisi ile bilinen ve vücutta üretilen beta endorfin hormonu seviyelerinde artış belirlendiği ifade ediledilerek, helal kesimde beta endorfin hormonu sayesinde hayvanların sakinleştiği dile getirildi. ‘Avrupa’ya tebliğ’ AB ülkelerinde kesim yapılırken tabanca ve şok yönteminin kullanılmasını eleştiren Aksoy, “Çalışmamız hakem değerlendirmesinden geçerek uluslararası bir kongrede sunulacaktır” dedi. l ANKARA Cihada davet! Yeni müfredatta yer alması ile çok tartışılan ‘Cihat’ kavramı ders kitaplarına ‘Her zaman var olması gereken ibadet’ tanımlamasıyla girdi. OZAN ÇEPNİ Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yeni öğretim programlarında yer alması ile çok tartışılan “cihat” kavramının ders kitaplarında nasıl işlendiği ortaya çıktı. Tüm liselerde seçmeli olarak okutulan “Temel Dini Bilgiler” dersi ile imam hatip okullarında zorunlu olan “Fıkıh” dersinin kitaplarında cihat, “Allah’ın dinini yüceltip yaymak için elden gelen çabayı göstermek, Allah için yaşamak ve fedakârlık” olarak tanımlandı. Kitapta cihat, “ülkenin işgal altında olması sebebiyle seferberlik kararı alınması durumunda her Müslüman’ın yapması zorunlu olan şey” ifadeleri ile anlatıldı. 15 Temmuz darbe girişi minin anlatıldığı kitapta, ‘silahlı cihad’ın yalnız devletin hakkı olduğu ifade edildi. Temel Dini Bilgiler dersinin kitabında, cihadın farz olduğu kaydedildi. Kitapta, “Cihat ibadeti, hak ile batıl mücadelesi kıyamete kadar süreceği için her zaman var olması gereken bir ibadettir” tanımlaması yapıldı. ‘Silahlı mücadele’ İmam hatip okullarında zorunlu olarak okutulan “Fıkıh Dersi” kitabında “cihat” kavramına tam 6 sayfa ayrıldı. Kitapta, “Cihad, Allah yolunda canla, malla, sözle, fiille mücadeleyi içermektedir. Cihad, hem ekonomik hem kültürlerarası hem de silahla yapılan mücadeleyi içermektedir” denildi. l ANKARA Çukurca’da 1 er şehit Hakkâri’nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Çukurca’da şehit olan piyade sözleşmeli er 21 Dağı’nın batısındaki Ko yaşındaki Halil İbrahim van Tepe’ye, sınırın Irak Gürel için Hakkâri Dağ tarafından PKK’lilerce ya ve Komando Tugay pılan roketatarlı saldırıda, Komutanlığı’nda uğurla 1 asker şehit oldu. Hakkâri Valiliği’nin Gürel ma töreni düzenlendi. Şehit Halil İbrahim Gürel’in yaptığı açıklamada, “Çukurca İl cenazesi, okunan duaların ar çesi Güven Dağı batısındaki Ko dından toprağa verilmek üzere van Tepe’ye sınırın Irak tarafın memleketi Tokat’a uğurlandı. dan bölücü terör örgütü men Öte yandan Tunceli’de operas suplarınca yapılan roketli saldı yonlarda etkisiz hale getiren 8 rı sonucu 1 askeri personel ağır PKK’li teröristten birinin, İçişle yaralanmıştır. Yaralı askeri per ri Bakanlığı’nca hazırlanan gri sonel sevk edildiği Hakkâri Dev listede yer alan ve birçok kan let Hastanesi’nde yapılan tüm lı eyleme katıldığı belirtilen, ‘Ar müdahalelere rağmen kurtarıla geş’ kod adlı terörist olduğu or mayarak şehit olmuştur” dendi. taya çıktı. l HAKKÂRİ/DHA C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle