16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılıııııı llllllllfIIIIIIH 19oı Kesınılı Koman: 52 B ANRE KIN M I L Î O N L A R 1 Çizeru FVES SAYOL Çeriıen: Mazhar KUNT 1ABITA ROMANI IMIIIIIHIHIIIIIHtfllllilllllllllllMtllllllllllf Illlltllll IIIII Illllllll 11II llllllllllllltllllllllllllllllllf lllt 1 1 | | | | l 1 l||l| III f 1 1 •lllllll lllllllllll 1 llllltll 1 1 • • •ll Ittllflf •!•« 1 | | | |l 1 1 1 1 « • lll • • • YA2AN: MUMKARAMA6RAU 48 Sen lâf anlar«ın Bırak §u a parcıları yeall halınm ustune mudamı bana Kadınım ben hısse cevherler laçılmıj gıbı ışıldıyor dıyorum her jejm ustunde, bana Halıl, dehşetle buyulenmış gozı$ık olduiunu bılıyorum Bır hılennı yerdekı jığındann ayırmıkaye uvdurur, bıraz evvelkl hıkâ yarak yevı hıç olmamışa dondururum öluyor bu, Oktay. . Oldu bu, Ben onu ıdare ederıaı Oktay 1 dedı, ve jere dız çok Halıl' Bu şaplağı jıne hak tu adamın nabzını yokladı ettı Nabız artık atoııyordu AlrnaHahl, kucagındakı tokulğan ba nin yuzu morarmış; camlasan ba?ı dızlerınden hafıfce kavdırarak kısları aâbıt bır noktaya dıkılmıştı Ağzında kanla karışık kopuk kalktı so>lendı Demm ıdare edebıldındı çun vardı Oktaı, ılk bakışta durumu kavku Kskıvrak v akaladı senı karıjarak napeve çektı Puskullu bela bu, be Halıl' Butun bunları goze alacağım Suva e|ılen dam blr muddet Bvle kaldı. ElınBır çevrek saat kadar vurudukten sonra Çıftlifin Işçıleri buyuk odada tekrar bulus tabı Sen demi'tın nzıkosuz ma dedı Zehırlenmıse benzıjor Evden beş TUZ metre kadar uzakta bır gölcu de değnevı \e torbası \oktu fakat buna raçmen Claıre, gok eurultusunun çok korkottugu tavla tukları zaman Grandval da fırtına hükum »uru cera olur m u ' Sen hedefıne ula bu ğün vanıua gelen Claıre bıraz >avaşladı, tunku oııun bır kaı, dakıka evvel Madam Parızot dan sa rın bulunduçu \ere geldı. thtıvar hızmetçı par sogutlenn «ltında karanlık ıjıden hı>e bastırmıs \ordu Denıse sordu: «Gulendam bala gelmedı sıncava kadar Zehırlendıgtııe suphe j o k daka ıstıven dılencı olduŞu anlasılıvordu. lîır da maklı&ı a<,tı tavlar da hemen cıftlıge doçru kos tı. Tam o sırada herıfın bın çalının arasından fır mı°» Htzıagız bır kaç kere kapı\a kadar gıdıp Eee Kes Bu laf bem sınır Ben ^azı kampındayken zehırlenkıka sonra herıf çalıların arasında takma sakalı masa basladılar. Hızmetçının ısı bıtmıctı Gerı ladı \e ıhtıjar kadını vakalnaraU. suıa attı. Ka açiı \e kapadı fakat hızmetçı voktu. Madam Pa lendırıvor Zaten kabahatın buyu mış ıkı ınsan gormuştum nı, şapkasını (ikararak ejbıse değısti u ustunden dondu. dıncagız bgıracak zaraan dahı bnlmruıştı. rızot' «Gulendam her halde bız §amanları vük* ğu bende Sızı bu ıse karıştırıyo Pekı nasıl zehırlenmış 7 ^ıkardıklarını orava gızledı. lerkeıı gelmış ve odasıua çıkmış olacak» dedi. rum Hemen suçlu ruhu haletıne gıısıdılecek Sen mı ktrıjtırdın, bır mı se rıvermıslerdı Sozlerı nın ıslerıne kendıhğımızden bur mış gıbı fısıltı halınde konuşujornumuzu soktuk Torpıl'' lardı Halıl ofkevle cevap verdı Zeha koltuğa çokerek vuzunu Bundan bovle ıkınız de kendı ellerıvle ortmuştu Ağlar gıbı volunuza ben kendı yoluma Tabı Vıskıye karıstırdığınız Ben sızlen tekrar çağırıncıja ka ılâçla' dedı 1 dar hajatımdan çekılın Oktav ofkevle cevap verdı Zeha sçrajıp karyoladan kalk Vıskıve karıçtırdığım uvku ıt lâcı benra ılacımdı Anası hastav Madeflı kı o>le, sen de benım ken gece uyanıp da vızıklamasn Mmanıma karışna, onu buraya dıve benım yumurcağa bıle ıçırİnsanlığa bu müjdeyi veren Dr. Paul Gillet «sympathicoterapie» adını ben getırdım Ke>fım ıstev ınce mıştım ben sondereceğım Butun mes'uHalıl Kar! Zander ın elını vavaş verdiği ve sempatik sinir sistemine dayanan metodu ile on beş yılda lıvetı bana aıt' Yaran da ıyıles ca yanına bıraktı meğe \ uz tuttu, hajdı ıkınız de 1 milyon hastayı kurtarmıştır. Tedavi şaşılacak kadar basit Gıtti gıder Belkı de vanınevımden gıdın' da zehir taşıvordu Patnos tan Kustu ÇııpUk >»zı Herhalde ciddî bir sebep Bıtışık odaya voneldı îvı ama kendınl neden zeDr Paul Gillet ıle vapılan çok 1 Pans ın meçhur bır7 otelınde bar Onca sosval ıs dururken dınJ or Halıl onun koluua vapısıverdı hırledı be H«M' kontrolu ne demek Ujkusuz sa lenmek de soz m u ' Dr Gillet ve llgınç roportajı verıvoruz Halk e o ıtımınn memleketımıze Dur, çıleden çıkartma benı olmalı Halıl bu soruyu emnıvetle ce <Yuzunden sağlık akan bır genç bahladıgım çoktur Mukeramel da koştum Şımdı sapasağlamım E kazandıracağı favdava cdndan ı Sen valna gır>>rken ben sana tstanbul dan Nurı Solmaz vaııv aplandırdı jan j orura adamdı Bır zamanlar ha<ta olduvekten \enı ış ıstedım nanıvoruz Çoğumuz ımkans zlık jor dur demıj mıydım'' Sonra otomoBır mıljordan vaıiıu bırı bu » ğuna dunjada ınanamazdımz OyBır başkası Benm hajatım Ele geçtıgını anla ınca başKa lar vuzunden ılkokuldan sonrakı Şışlıden Taksım ıstıkamctıne gı bılde «Benı çıleden çıkartma'» de çare bulamadı Yakalanan bır KaDıvor gazetecı Doktorla karşılaş ıkıje ajrılır dıjor «Gillet» den sa 1959 da agır bır krızle acele ha«tdhsılımıze ara vermış bulunmak den tram\a% ve otobusler ıc,ın mış m ı v d m ' tahaneve kaldırılmıs (Nabız 180, masını da şovle anlatıvor once ve sonra Gillet den once zı Ajanı ıı,ı tek çıkar yol budur tavız Bu durumda en az 60 kı«ı de Çocuk hastanesı sokağının ba Halıl fırtınadan evvelkı suKun Yakalanmak n onlarca en buvuk « Metodumu sormava geldınız aksam sokaga çıkamazdım Yalnız tansıvon 5) Sıkı kavıt ve şartlara var Bır çjgumuz de\let kapı^ın şında bır duraK vapılma1!! ıle ılla cevap verdı bağlanarak hastahaneden çıkabıl degıl m ı ' Sempatik «ınırı nedlr bı vokuluk edemezdım Metrova bıhavsıjet me«elesıdır Bunu da hav da memur ve>a odatıvız' Bazı ;ılı ıualdiımi/.a bugune kadar Bu durumu benım dusumummış Eve doner donmez krızler baş lır mısınız'' nenıezdım Du«er ba hrdım Sonmemurluklar açıldığı zaman j ap ne muspet ne de menfı hıı, bır ce la nası] knaslarsın'' Ben Yasemı sıvetınden vdraladık Harakıri j alamış Yatakta bıle oturamaz ol Pek bılıvorum duemem ra » tıgınız muracaatlara Orta okul vap venHıedı Hastane ıdaıesı de nı sevıvoıum Butun olup bıten par gıbı can na kıjdı Şavet salı «Sempatik» butun organlarımuş Ikı av sonra evde tedavı eSonıa bu addtn ta î^pan'.ava mezunu olmadığımızdan menfı ce ou konuda hıç bır ılgı gostermı ler bır tarafa o hala bana aıt bır verse.dık, gıtsevdı ve arkadaşladen kalb uzmanı «Umut kalmadı » mızı butun hucrelerımızı saran bır o ıtmıs de o vabancı memleket f e \ dp verılıvor Orta okul ımtıhan vor Her gun bu hastanenın de kadın fcenın bu nergelevle ne n macerajı oğrenselerdı vıne o dıve kesıp atmış Teşhıste «sempa sınır ağıdır Vucudun ulu dıktato buvuk bır Fransız gazetesının mu larına dı^arıdan gırme^ ı^teğınde wmlısı olan kuçuk buvuk >uz ıhşıgın v a ı ' Sırf bana fedakar nu oldururlerdı ru yanı Onun «ahane ıznı olma habırlığını vapmış \ız Ama ımtıhanların vılâvet leıce hastava hastaneden Şışlı ve hk olsun dıve tik sınırı bozuklugu» denıliyormuş Zeha, sessızce ağlarken soylenilerde olma«ı mecburıvetl konmuş va Osma'ibeje uzun bır vol yuruDr Gıllet'nın de bu sınır sıstemı dan vucudumuzda hıçbır şey ola Işte «Svmpathıeoterapıe» denı yordu v Genç kız onun cumlesını kestı tur Bız zavalh odacılar, bovle bır tereıv ezıjet edılmesınde ve durak volu ıle tedavı ettığını duymuslar maz Bevın bıle tamamnle onun len metod » Bundan sonra vıcdan rahatı emrındedır •Sempatık» tır her şe Dr Gillet meşhurlaıdan bır ço Geç bu fedakarlık laflannı r ış ı<ın daıremızden na"!il ızın ala >ap lmamasında h e halde cıddı Umutsuzluk ıçınde çağırmışlar Ve ıle u>u bakalm Ben sebep ol\e kumanda eden Bu havatı enerlım' Hangı para ıle şehre gıdıp bıı sebep olmak la/ım gclır Du Oglan sahıden hoşuma gıdıvor' dum. kaatılı saMİırım ıjı etmış o ğunj tedavı etmısur «Louı« II de jıvı ılk defa ben ıvıleşmez hastaÇok gu/el aşk sozlerı sojlemesını ımtıhanları bır a> takıp edehm' raktan vazge^tık h ç değıHe bu Oktay terslendr Hem de bırkaç hafta ıçınde lıkları ıvılestırme volunda kullan Monaco» nun Prenses «Antoınet Imtıhanlann tckrar ılçelere alın sebebın aç klanma'inı rıta edıjo bıhjor Sor bak Oktaya otomo11 jıl geçtı ustunden Turp gıbı>ım dım Meıhametın vuzunden adam 1 kanalıze ettım Metoduma te» ın «Pıerre Benoıt» nın «Claude bılde gelırken dınledı ınası ımkanı vok mu acaba" ruz Namus«sempatıkoterapı» adı verdım Ya Farreıe» n «Heirv Berg«on> un Şaşkmlıgını guiterır şekılde el verıne koyma hergelevı tlf l l l . t l l t l t i t l M I I M I I t l l l l l l l suzun, deyusun bınvdı Kendmı CEV\BIMIZ nı bempatık ustunde ve sempa \e daha bırçok dumaca tanınmış 'erını at,tı ılave ettı kı«ılenn te^ekkur mektup'arı v a ' Acaba doğru mu?. tik volu ıle teda\ı tnıtıhanlaıın vıla\etlerde olma Ben de onu sevdım mı nedır' oldurmesevdı akıbetı >abancı bır memlekette kurşuna dızılmektı M geıçekten de ımtıhanlara gır Sempatik enerjısını nasıl kul Fİ!>ş«ırt • Karakose den P DuBelkı de sevmışımdır mek ıstıvenlere bır çok ağırlıklar man vaııvor lan \ nrsunuz'' ^nlaşıldı sen benden belân. Yahut kendı memleketınde Hımmvukluvor Ortada bılmedığımız ler'in meşhur Ploetzensee hapıs Özel \umuşak çunukUrı bu Du=uk D P ıktıdarı zamanında arıvorsun'' cıddı bır tdkım mahzurlar vok=:a ko \e kasabalarımi7in otlakları, hanesınde ışkencevle olmektı run hızasında ozel bır teknığe goZehanın cevap veı.ntaine v akıt Şmdı benı sovletme' re hafıf hafıf dolaştırarak bu e Muuıh hava alanında Sure\va OBııenı Jlunıh tekı vıllasında mı. bu ımtıhanların eskıden olduğu bazı açıkgozler tarafından gavrl kilmadı lı.erıde bır gumburtu, gıbı jıne Uçelerde vapılmasının mesru \ oldan te^cıl edılerek taYerden davranmak uzere bulunerjıvı zaptedıvorum Tamam\le uı,ak beklr or Uçaktan babası ını safır «•tmelee kalkmış Anne^ı. bır şangııtı oldu Bır şejler dev nan Halıle dondu bır fı/ık bulustur bu Degerı de vor \uzu soluk, gergın Bellı kı «Çndırdı ı mı sen"1» demış, dınlete doğru olacağını sannoruz pulanmıştır Bır ki"=mn ılçemızın rıldı bır şevler kırıldı Ceplerını arasan a valnız dokunmadakl sanatındadır bır derdı var Surejva \a sert sert memış Bujuk sKandal olmuş Sdh be^te bırını kendıne Tialettığı va«Kitap, dergi, gazete Demııll pencerelerden kaı,rr.auı Halıl bır an duşundu Bır vığın dokunuş kı ama olçusukalar vardır Hepımızın malı olan O «O Bnen» ı bır daha gormı bunu duvunca çıleden çıkmış Lsnu kestırmek sonsuz tecrubelere v^cek^ın, oı>obu gavrı menkullerın bazı şahi"; ja bu' Ne >apacağımıza d»ir oncegondermenizi rica kı esının eskı Iran Kıralıçesmn Ara kapı\a en >akn Halıldı Se bakar lar araMnda pa\la«ılması demokden karar verelım lrandan, Sahla goruşmekten do kendıne soz getırmesınp katlanma ediyoruz!» ra^ı prensıplerıne a\kırı değıl mı ğırttı Bojuk bır sesle kufur etDr Gillet kıtaplığından eserler lujordur Şahın Surevjava ceza sı olacdk çey de"il Surevva'nn ba. Tcreddutle telefon» b«ktı, ılave 0 tığını dujdular dır Yenı çıkarılacak bır kanunla Kalc Kultur Ekipi jazıvor ettı çıkarıv or basını buıun ıçın Munıh ten çasıdır bu Başımıza bır bu bela eksıkt Durumu polıse anlatsak, oluIlçemı/in okurıa ısteğını karşı 19o0 tarıhınden bu vana haksız o Işte dı>or Fransada olenleGerçeKten Surejja bugun varın ğırtmış Yesıhmsı ı;Ik odavı golgelere me sebebiyet vermeyi fllin bır talarak testıl edılen gavrı menkulrın 3 te 1 ı anun do putrınden gı «O Bnen» ın Munıh e donme»ını Flın agzı tutulmaz Surej lamak uzere bır Kultur Ekıpı kur lerın ıptalı cıhetıne gıdılemez m ı ' boğmakta Karl Zander vere yu rafa bırak, en hafıfr cMilletleradn or bekluordu Los Angeles e acele bır vanın >uzunden babasının da duK Yardımsever halkmızdan kıvarlanırken devırdığı alçak masa rası meseleler çıkanyorsun'»rine CE\ ABIMIZ Affedeısınız pekı neden oto ış nın gıden Ameııkan televızvon general amca«ınm da Şahın sa tap dergı gazete ve buna benzer ıle kanapenin arasında yıgın ha1 tanbul Beledı rıteler bu metodu eelıstırmevı du artıstı elınden geldığı kadar çabuk zabına usradı n ını ";o>lu\ oılar Ken okuma vasıtaları gondermenizi n Olavın dogru olması ıhtımalı goz lınde vatıyor Bos vıskı çışesl obenı tevkıf edeceklerdır. Bu takdırde babam dn mahvoldu demekvesının bu mev sunmuvorlar' Demek vılda 500 000 Munıh e doneceğıne soz vermıştı dı de ılk defa Şaha karşı başegdi, ca ednoruz onune alınarak durumun ılgılıler danin bır tarafına vuvarlanmıs. sım ılk defa duce ıncelenme«ı gerektıgını lanı Krıstal bardaklar kırılmı? Cam tir tlkoğretım Mudurluğu ktşı oluvorsa bunun 150 000 ı bu Fakat Şahın bu emrı ustune Su ınat etmek cesaretını gostereme<Ark»n T«r) zenledığı 1961 vılı Kale Deni7lı voruz hastalıktan Sız kaçta kaçını kur eyvadan şu mektubu alacaktır dı O'Bnen'de nıhav'et bujuk aşkı «tSTANBUL SA bulduğu >;ov lenıvor «Daha gelme Imkansız » \AT FESTÎVAFakat «Senı sevnorum» dıven En az ' t 65 ını Sure>ja bu sefer jıkıldı, dıvorLt» b j £ece Şan Sınemasında 15 vılda 1 mılvon (an denek lar Çunku a«ık Onun ranansları mektuplannda «artık gel» dı>eTiısaat 21 15 te torenle basltvacak tır b j çok sojlendı durdu Geçen vıl, ls v ormus ,1 \e genış programın ılk senfoDunja nıerakta Bu avk boyle ne \<ağı \ukari Bunlara başka panvol banker Munoz Bottın'le En 1 nık konserı verılecektır dulus te gezıp tozujordu Kıbarca reve varatak' hastahkjarı da eklemek gerekır. Bu gecekı konserde Cemal Iarı 7 00 Beraber >;arkılar Baş donmesı a^tm saman nezle bır can sıkıntısını avutujordu Son ISTANBUL Reşıt Rey ıdaresınde Şehır Or 7 15 Turkuler 7 30 Haberler «ı goz zonası sıkıntı varım ba? ra bır Alman Prensı vardı Yıne 7 27 Açılıs ve p r o g ı a m 7 30 kestrası >er alacak ve değerVahşi kopekler kuşatıldı Ikı m a r ş 7 35 S a b a h p l a k l a r ı 7 45 Bugun 7 55 Her sabah agrısı bazı felçler, sındırım bozuk kıbarca bı dostluk lı sanatçılarımızdan vıjolobır mars 8 00 Domenıc Valukları 8 00 H a b e r l e r 8 15 Ovun Bır zamanlar îtaljan Prensı OrAvustraljada Quensland'da 5000 nıst Suna Kan ıle Devlet Opelente \e Orkestrası 8 00 Sa Sıze ha«talarımdan bırkaç n> ta sını vı sevdığı dogru ama O Bnen kılometre uzunlukta bır duvar jahavaları 8 30 K u ç u k t a b a h ıası bas ı Avhan Baran solıst natkârla> geçıdı "00 Melodı rıtrnak i'terım konserı ( G Bızet «Carmen suı O bambaşka pılmıştır Bu duvar Batı AlmanDevlet Tıvatrosu Opera bolumu temsıllen 9 ve 11 mavıs olarak katılacaklardır ler geçıdı 9 30 Şarkılar 9 40 tı» S S t r a u s s « t l k b a h a r SesleMuavene oda«ını açıvor tkı ra Surejva geçen vıl, O Bn°n ı Los vanın uç mıslı bır arazıvı çevırtarıhlerı saat 21,15 de istanbul Opeıası Orkstra^ı eshğınde Turkuler 10 00 Kapanı* Progıamda şu eserler bulun rı Valsı») 9 00 K a p a n ı s hıp beklıvor orada Bırı Fastan Aigeles te gormuş, unutamamıştı mektedır Içınde Dıngo denılen maktadır W A Mozart «Se11 57 Açılış ve programlar 11 57 Açılıs v e p r o g r a m 12 00 eelmı« Septi'emıve tutulmu« ımi$ Genç aktor bır gun Munıh'e çıkıp vahsı kopekler vaşamaktadır Dın V renad» (Kuçuk bır gece mu12 00 Ahmet Melık'ten sarkılar Ikı m a r s 12 05 S a r k ı l a r (Turalar vuzunden sol kolu tutmaz gelmıştı Ve o «çok tatlı hâtıra» da golar kurtlar gıbı surulerı parçaI1 zığı), Mozart «Sıhırlı Flut» kan Dızer) 12 30 Radvo Salon 12.2J Sızın ıcın 12 30 Öğle bır çılgınca aşka donmuştu Bırlık larlar Şımdı ku^atıldıkları yerde, olmus operasından Sarasto nun ıkı O r k e s t r a s ı 13 00 S a r k ı l a r (Alâkonserı (Çaykovskı «1 Pıvano Bırçok hekıne gıttım Aldı te gorenler Suevjanın bır başka muthış bır /ehırle oldurulerek kok arvası \ e cFıgaıonun Duğu•eddın Şensov ) 13 15 H a b e r l e ı Konçertosu» 13 00 Kadınlar Opem 3 Perde 8ım ılâcın «avısmı unuttum Fav kadın oldugunu, aşka guvenışınm len kurutuHcakMr ru» operasından Fıgaronun 1 da vermedı Dr Gillet bırkaç «e bak slarından okunduğunu sovlu 13 30 b a r k ı l a r ( S a f ı j e Avla) toplulugu 13 30 Haberler ve l Muzık GIAN CARLOS MENOTTI İtalya'da perde arvası (solıst Avhan 14 00 P o p u l e r e s e r l e r ( P Çay Turk basınından ozetler 13 45 jorlar ^ta n ı ettı benı dıvor Turkçesi: Nedl Kazım Akses Baran), W A Mozart «KeCumhurbaşkanlığı Armonı Mızıkov^^ı «Pıyano konçertosu», J Katoıık kılıse^ı boşanmavı kabul Öburu ırı sag'jrn v anılı bır a Bır saat elele. hıç konuşmadan Orkestra Şefı Helmuth Scheafer man Konçertosu îso 3 Sol makası 14 10 Kavıp mektupları B r a h m s «tkı Macar dan=ı»^ dam A«ın vcaunluktan «mır crv muzık dınlıjorlarmı« Bugune ka ptmedıgı halde boşananların sajısı Dekor Kostum Sera Altındağ jor» (soh>!t Suna Kan) Bee 14 15 Semahat Ergokmen'den 14 40 T u r k u l e r 15 00 G e n ç l e r dar Surevva'vı bovle goren olma Itahanları uıkutmuş olacak Mılu thoven «Senfonı No 5 Op 67 kuitu«u gelmi' 1Bır cun Svını nı mış A?k dunyavı unutturmuş bu Sahneye Koyan: Elmar Voıct şarkılar • 14 30 Zekı Yılmazcan ıçın 15 25 Kavıp m e k t u p l a r ı no da karıkoca avrıhklannı onlıle vapamaz olmu ; Doktorlar «DınDo mınor» «ovluvor 14 45 Sızın ıçın 16 00 A m e r ı k a d a n venı caz plâkBıletler satılmaktadır. sefer O kadar unutturmuş ki, yecek bır okul açıldı lenereksın» demışler Istanbul Sanst FesMvah ev15 00 Gençler ıçın «enfonık muları 16 30 Y u r t t a n * i l e ı velce behrtıldıgı gıbı çesıtlı 7ik 16 00 15 dakıka caz 16 13 17 00 Melodıden melodıve sanat kollanm ıçıne alarak Mustafa Sagyasar dan sarkılar 17 30 Radvo K a d ı n l a r Fasıl He 27 Mans a kadar devam edevetı 18 00 Sevdıgınız ş a r k ı l a r 16 45 Claudıo Combosundan cektır 18 15 Ş a r k ü a r ( Ş u k r a n Ozer) melodıler 17 00 Çocuk saatı 18 45 H a b e r l e r 19 00 Çesıt'ı • FETH\ T 4 L 4 T • İstan18 00 Spor saa ( ı 18 15 Sızın ıçm s t u d v o l a r d a n 19 30 O l a j l a r v e bul Soıoptımıst Kulubu (Mes 19 00 Haberler 19 15 Yaşav a n k ı l a r ı 19 45 23 N ı s a n d a n lek Kadmları Cemnetı) nun dıgımız gunler 19 30 Olaylar 27 M a v ı s a 20 00 Yassıada saa duzenledıgı bır konser 6 ma 1 Bevkozdakı fabrıkamız ıle Sırkecı 5 mcı Vakıf Handakı ve yankıları 19 45 27 Mayıs a tı 21 00 Orbe= g u n d e b ı r vıs cumarteM «adt 17 30 da Tek buromuzda »artnamesı mevcut muhtelif den, kosele, bez ve oogıu bugun 20 00 Yassıadd 22 00 Ç e s ı ' h studv o l a r d a n 22 30 nık Um\eısıte Gumussmu salastık parçalan ı'e eskı çuval, v arıl teneke v s. satılacaktır saatı 21 00 Tatıl gecesı 21 30 Caz <;arkıları 22 45 Üç sazdan lonunda çell.st Fevha Talav 2 Bu n e aıt kapalı teklıf mektuplarının 31 51961 gunu ak. Dergıler arasında 2140 Ulvı m e l o d ı l e r 23 00 H a b e r l e r (Pıvanoda \eıda Ln) tara şamına kadar muessesemızın Be>kozdakı merkezıne tevdıı ve Taşkent ten şarkılar 22 00 fından \ c ılpcektır 23 15 l l h a n G e n ç e r l e tatıl g e c e ' i şarttır Hafıf Batı muzığı dmlevıcı ı«TEMSİLLER 23 40 L a t ı n A m e r ı k a r ı t m ı teklerı 22 30 Haberler 22 45 3 Mue=sesemız ıhaleyı yapıp vapmamakta tamamen ler23 55 P r o g r a m 24 00 K a p a n ı ş Cevrıve Ce>hundan şarkılar besttır (21681) Ivtanbul Tn atro 23 15 Cumartesı gecesının muzı Sumerbank su tarafından Je ANKARA fı 24 00 Kapanıs Deri r e Kundira Sanavıı Muessesesi an de Letraz'dan 6 • ^çı'ıi ve gunun program ™ i Pıç Kuru«u« komedısı OMianma \ a bd^lamıstır •• ^taturk Kız ve Kabata* * BAY OSCAK: Erkek Lıselerı ogrencılerı ta rafından 6 mavıs cumarte^ı gunu *dat lo te Karaca Tıvat ro dd Thonıton \Vılderın «Bı zıra Şehır» pıjesı ojnanacak Bu tav ? anın adı «Harvev» 20 j a Her şeye alışıvermış Sahıbının ku >or. Balkondakı çıçeKİerı kokla tır smdakı sahıbı onu tıpkı bır ınsan cağında uslu u«lu oturup sovul. •na'ım bılıvor tkram edılmnen Selmi \INDAK vavrusu gıbı bakıp buyutmus Tav muş muzu vıvor Sabahları sutu hıç bır şeye ılıgmıyor •••lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllp şan da kabılıyeth ımı? doğrusu nu kaşık kaşık onun ehnden ıçı. I Rnjin dö puattin famamen iyileşiz OKUYUCUURLA İmtihanlar ilçelerde yapılamaz mı? Süreyya'ya yinene oldu ALEMİNDE İstanbul Festivali bu gece başlıyor BUGONKO PR06RA, Istanbul Sanat Festivali |( 4 6 mcı gün (OPERA) Tepebası Tiyatrosunda i K O N S O L OS e Muhtelif Malzeme ve Tâii Hasılât Satışı Tıpkt bir çocuk gihi NEBATAT 8AUÖE0Î Ml'll MlllllılliıllMMilllillllllllllllllllMllllllIIIIIIIIIIMIIMIIİIIIIIIIIIflllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllM P ATTI 245 */ı/w>i£Pö&rtt* PE&HAI. PROF. NÎMBÜS'ün MACERALARt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle