14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHUBÎY1T 14 Mayıs 1861 Bugün Romanya ile 2 Millî maç yapıyoruz (B)MAÇİBÜKREŞ'TE Rumenler takımınıızdan çekiniyorlar • Macın bütün biletleri satıldı Bıikreş 13. (Hususi) Yarın (bu gün) Romanya ( B ) takımı iîe karşılaşacak olan millî takımımız bu gün istirahat etmiş ve y a n n k ı maç (A)MAÇIANKARA'DA Can ve Metin bugün oynamıyorlar Maçı Ankara radyosu veriyor B. B<\vi. B. Spor'n Romenler maçın yapılacağı 19 Mayıs stadını dün uzun uzun tetkik ettiler Komanya ile 7. defa kar^ılaşacak olan milli (aktmımızın son kadıosu Ankara, 13 (Cumhurıyet Teleks) • A milli takım namzetleri, büyük oir talihsızliğe uğramışlardır. Dün sıkı bir şekilde çahşan Metin, sa • bahleyin kalkınca, ayağını sişmiş vaziyette bulmuştur. Böylelikle Metin'in sakatlığı yeniden nük.setmiştir. Güçlükle yjrüyebilen Me tin, takımda yer alamamaktîdır. Akşam üzeri Can'ı sahaya gö'ürüp deneyen Coşkun, bu jyunru mın da oynıyamıyacağını söyiemiş tir. Böylelikle 1 kişi kalmış ve 4 mevcutlarla teknık komite tara fından şu tertip açıklanmıştır: Turgay • B. Ahmet, tsmatl Suad, Naci, Mustafa Hilmi, Tarık, Şeref, Aydın, Zeynel. Diğer karşılaşmalarda Emniyet Süleymaniyeyî 21, Geride ka'lan Mustafa Ertan ile Adalet D. Paşayı 30 yendiler Feriköylü Ahmet yedektir. Sabahleyin AnıtKabri ziyaret kada iyi bir gününde olan GündoMahalli lig maçlarına dün Doleden Romenler de şu tertipte kar mabahçe Stadinda devam edildi. ğan, Emniyetin ikinci golünü de şımıza çıkacaklardır: çıkardı. Oyunun bu şekilde biteceY. Emniyet: 2 Süleymaniye: 1 Voinesm Creavu, Macri • Günün ilk maçında Y. Emniyet ği tahmin edilirken 89. dakikada Jenei, Motroç. Bone (kap tahminlerin aksine çok güzel bir Süleymaniyenin kazandığı bir fritan) • Hoşati, Con§tantin, Dri oyun çıkararak mahalli ligte ikinci kik atışında Kerim, şeref sayısmı galibiyetini Süleymaniyeye karşı temin etti ve maç da bu şekilde dea, Şeredai, Tataru. Dimitri Roumenchev, Ataııas aldı. Devresi 10 Emniyet lehine 2 1 Yedikule Emniyet'in galibiyeSüleymaniye tiyle son buldu. Stavru, Konstantanov adlı 3 Bulsar biten karşılaşmada Adalet: 3 Davntpaşa: 0 hakem tarafmdan idare cdilecek pksik kadrosu ile iyı bir oyun çıToto'ya dahil olan ikinci maçta maç yarın saat 16 da 19 Mayıs sta karamadı. Emniyet 90 dakika bodinda başlıyacaktır. Maç boyunca yunca hâkimdi ve eski günlerini Adalet, ikinci devrede kazandığı biri kaleci olmak üzere üç oyuncu hatırlatan bir oyun gösterdi. Bir gollerle galip geldi. İlk devre DaEmniyet akınında 9. dakikada Gün vutpaşa daha iyi bir oyun çıkardi, her zaman degiştirilebılecektir Bu maç. Ankara Radyo.su tara doğan şahsi teşebbüsiyle rakip ka fakat fırsatlardan istifade edemedi. fmdan saat 16 dan ıtibaren raklen leye daldı ve Emniyetin ilk sayısı İkinci devrede Adalet baskıyı ele nı atmaja muvaffak oldu. 58. daki aldı ve birkaç gollük fırsatı değeryavınlanacaktır. lendirerek maçı kazandı. İlk devresi golsüz berabere biten maçın ikinci devresinin 53 ve 65. dakikaIarında Arif, 73. dakikada da Tezer Adaleti galip getiren golleri sıraU dılar. Maç da 30 Adalet lehine bitti. Beylerbeyi: 1 Beyojluspor: 0 Günün son maçı çok kaliteli ve Ankara, 13 (CumhurıyetTeleks) îlk devresını âdeta tek kale oynu heyecanlı geçti. İki takım da bek Ankarada milli lig maçlarına yan P.T.T. liler, bekledikleri gole lenen oyunlarını gösterdiler. Oyun Ankaragücü Stadinda devam edıi ancak 30. dakikada kavuşabildiler. boyunca karşıhklı akınlarla birbirdi. Şekerhilâl ile Adana Demirspor Yılmaz'ın pasiyle Abdullah taraf lerini yokladılar. Beyoğluspor bilarasında yapılan iik müsabakada tarlarını havraya zıplatacak golü hassa ikinci devrede yakaladığı birSarı Lâcivertüler oyun başında ı plâse bir vuruşla Gençler kalesine çok pozisyonları harcadı. Bu arada attıkları gol ile galip geldiler. i gönderdi. Devre bu şekilde 10 Beylerbeyi kalecisi Muharrem güBaşabaş devam eden musabaka P.T.T. nin galibiyetiyle bitti. zel kurtarışlarla, Nejat da dikkatnın yegâne sayısı 6. dakikada Me50. dakikada Gençler beraberliği li oyunu ile rakip takıma gol fırtin tarafmdan kaydedildi. 68. daki i temin edirye. oyun büsbütün sü satı vermediler. Maçın golsüz bekada hakem Demirspordan Yaşar'ı • ratlendı. Hemen iki dakika sonra rabere biteceği zannedilirken 89. oyundan attı ve maç da karşılıklı l 52. daki'kada Ömer, thsan'ın ayak dakikada Beylerbeyi bir korner aakınlarla bu şekilde 10 Şekerhi ! ları arasından gönderdiği topu tışı kazandı, Hasanın çektiği korner lâl'in galibiyetiyle bitti. ! Gençler ağlariyle kucaklaştırdı. Ni Beyoğluspor kalesini karıstırdı. Bu hayet seyirciler maçın bu netice arada topu iyi ^ k i p eden Lütfi, G.Birİiği: 2 P.T.T.: 2 îkinci olarak yapılan maçta dog ile biteceğini tahmin ederek stadı güzel bir kafa şutu ile Beylerbeyirusu yazık oldu P.T.T. ye.. 90 daki terkederierken Seyfinin sebebiyet ni galip getiren golü kaydetti. Okanın 85 dakikasını üstün oynuyan verdiğı bir ceza vuruşunda Orhan yun da 10 Beyoğlusporun mağlusarı siyahlılar, son dakikada ye 89. riakikada beraberliği temin et biyetiyle son buldu. dıkleri bir golle kuvvetli rakiple ti. Maç da bu şekilde 22 beraber Asaf AYÇIL son buldu. ri karşısında berabere kaldılar. Spor • Toto netîceîeri Şekerhilâl Adana D.Spor 1 CBirlifı P.T.T 0 BJSpor B.Beyi 2 DPaşa • Adalet 2 Trabzon küme birıncisi • Kayseri küme birincisi 1 îrmir Karagücü • Kütahya küme birincisi 1 H. Okulu Dz. Gücü 0 Bahkesir küme birincisi Sıvas küme birincisi ... 1 ıçın geıeklı butun hazırüklarını la mamlamıştır Takımımız yannkı (bugünkü) maça muhtemekn şu tp^tıpte çıkacaktır. Necmi Candemir, Basri Ismet, Osman, Kaya Osün. Gnrcaıı, Şenol. Munacettin, Yüksel. Çekotlovakyaii hakemlenn ıda re edeceğı karşılaşmaya Rumen ta kımı iso şu kadro ile çıkacaktır. Datgu • tvan, Naçy Petrn. •lonita. Papesku Ivaıısu. Rak si, Mateanu, l nçoria, Davit. Maç (Türkiye $aati ile) 1 de 7 başlıyacaktır. Bükreş'te maça karşı ılgı o ka dar fazladır ki, maçın bütün bi letleri tamanıen satılmıştır. Bu a rada genç bir kadro ile sahaya çıkacak olan Rumenler takımımızdan çekindiklerini de açıkça ifade etmişlerdir. 1 O mağlup etti Atletlerintiz TURKIYE ROMANYA maçları bilânçosu Derleyen: HALt'K SAN ^oslav Nedelkovski'nin hakemliğınde oynanan 6. ve son maçı Lefterin attığı gollerle 2 0 ka/.andığımız bu karşılaşmaya şu kadro ile çıkmıştık: Özcan (F.B.) Ismail (G.S.). Basri (F.B.)) Mustafa (M. G.), N'aci (F.B.), B. Ahmet (B. J. K.) Hilmi (Vefa), Can (F. B.), Suat (G.S.). Lefter (F.B.) kaplan. Kadri (K.Gü.) (A) Milli takımlardan başka Rumenlerle genç milli takımlarımız arasında da 2 maç yapılmış, bur.lardan birinde berabere kalınmış. diğerinde de mağlup olmuştuk, yediğimiz 5 gole mukabele edememiştik. 5. MAÇ 2 kavn 1958 pazar gunu Bukıeşte 23 Ağustos stadinda Avrupa Kupası ıçın Isviçreli Dient'in hakemliğinde oynanan 5 maçı 3 0 kavbetmiştik. Kad> romuz: Turgay (G.S.) kaptan sonra Can (F.B ) lsmail (G.S.). Basri (F.B.) Mustafa (M.G.). Naci (F.B.). B. Ahmet (B. J. K.t Hılmı (Vefa). Can (F. B.). Metin (G.S.t. Kadri (K. Gü.), Lefter (F.B.) 6. MAÇ 26 nisan 1959 günü Istanbulda Dolmabahçe stadinda Avrupa Kupasının revanşı için Yu İsrael'den döndüler Tel Avıv üe yapuan ve 31 memlekete mensup 500 e yakın atletin katıldığı «Hapoel Spor Bayramı» na katılan atletizm takımımız yurda dönmüştür. Bu müsabakalar sırasında 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan takımımız, müsabakalar sonunda yapılan takım tasnifinde dördüncü olmuştur. îsrael'in birinci, Ingiltere' nin ikinci ve Nigeria'nın üçüncü olduğu şampiyonada bir dünya, üç Britanya lmparatorluğu. bir de Avrupa rekoru kırılmıştır. Gençlerbirliği: 2 P.T.T.: 2 Şekerhilâl: 1 Ad.D.Spor: 0 İlkbahar konkurhipikleri bugün llkbahar konkurhipik müsabakaları bueün saat 14 ten itibar»n Ayazağa Athspor sahasında yapılaoaktır. Müsabakalara sivil ve asker 60 a yakm binıci iştirak edecektir. ROBEBT KOLEJ'İN BAYRAM1 Robert Kolej'in ananevi spor bayramı dün okul bahçesinde oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu önünde yapılmıştır. Bu arada çeşitli branşlarda yapılan müsabakalar dikkatle takip edilmiş ve geniş ilgi îoplamıştır. Yukarıdaki resimde, okul bahçesinde yapılan bir atletizm karşılaşması finâli görülüyor. lltllllllMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIItlllllMllfll 1 MÜFETTIŞ MUAVINİ ALINACAK AKBANK LMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Teftiş Kurulu^nuz için lüıumu kadar Müfetti} ve Müfettiş Muavini alınacaktır: 1 Müfettiş muavini olabilmek için; a) Siyasal Bilgiler, tktisat, Hukuk Fakülteleriyle îktisadi ve Ticarî lliml er Akademisi veya yabancı ıneraleketlerdeki muadilleıinden mezu n olmak, b) Askerlik ödevini yapmıs bulunmak, c) 35 yaşını geçmemiş olmak şarttır. 2 Istekliler Beyoğlunda Umum Müdürluğümüz binasmda (Teftiç Heyeti Reisliği Bürosuna en geç 31 Mayıs 1961 aksamına kadar şahsen veya yazılı müracaatla istenilen vesaiki tevdi et.nelidirler. (Evvelce imtihanlarımıza girmiş olanla rın müracaatları nazar; dikkate alınmaz.) a Taliplerden 14 Haziran 1961 çarşamba günu yapılacak yazılı sınava girmelen kararlajtırılanlara dâvetiye gönderilecektir. DSvetiyede yazılı tarihte gelmiyenlerin gonraki müracaatları kabul olunmaz. t Birinci maddedeki vasıflarla beraber muadıl Teftiş Teşkilâtı olan diğer bankalardan birinde müfettiş veya müfettiş muaviai sıfatiyle en az iki sene çalışmış. ysşı 45 i a?.namış olanların durumları sınav harici incelenir. 5 îmtihan konulariyle maa; ve yevmıye miktarı, sosyal yardım ve emeklilik vesair usul ve mevzuatımu hakkındaki malumat 2 maddede yazılı Bürodan öğ Allantome sayesinde dakikada cüdiniz yeniden canlanır. Turkiyde İlk defa I "Allantoine" ihtiva eden PON&S Knml ve Müfettiş ıo POND'S DRY SKIN CREAM POND'S S Mobiloil Specurt D R Y S K I N C R E A M Kreminin ihtiva ettiğiAllantciine sayesindacfldinizin kurumüş hücreleri canlanır. Mesamat vasıtası ile yapılan teneffüs normal vaziyete gelerek PONDS kremindeki lanolinin cilt tarafmdan daha iyi massedilmesini temin eder. Dokular gençleşir, cüdiniz canlanır ve hayatiyet kazanır. arabanızı genç tutar Türkiye Kızılay Cemiyeti Genel Müdürlüğünden: (Inşaat ve Doğramacılık Malzemesi il? Muhtelif Eb'adta Oant Satılacaktır) Cemiyetimiz ihtiyaçlarından fazla ve Cemivet yardım gayelp rinde kullanılmaya elverişli olmayan inşaat ve doğramacılık mal zemeleri ile muhtelif eb'adta cam ve çini 16 mayıs 1961 salı tfünii •••t 10 dan itibaren Kıalay Etimesğut M°rkez Depolarında •çık artırma suretiyle satılacaktır. Malzemeler her gün mesaî saatlerinde mezkur depoda göTamamlayıcı malumat Ankarada Kızılay Genel Müdürlfiğü Ticaret Müdürlüğünden ve Etimesğut Depo Müdürlüğünden, Istanbul'da Kızılav İstanbul Müdürlüğünden elde edilebüir. " • (23477) yeni Ancak her zaman gerektiğî gibi yağlanan motör genç kalabilir. Bu da dondurucu soğuklarda akıcılığmı muhafaza edebilen, bunaltıcı sıcaklarda fazla incelip yağlama hassasmı kaybetmiyen biryağlakabildir. Mobiloil Special anotörünüze gençlik aşılıyan, başka yağların başaramadığı enzor §axÜa£da .aııabanizı koruyan yepyenibic matör.yağıdır. ^Mobiloil Speeiae î Motör aşınmaianm asgari hadda indirir Motörü gücünden düşüren zararü birikintileri Motörde «skiden kalan birikintileri çok azalhr Vuruntu, vaktinden evrel ateşleme, buji kirlenmeleri gibi hallerin kontrol altına alınmasına yardım, eder Marşa basar basmaz motörün çalışmasınuaglar Tamir, benzin, yağ masraflannızı azaltır. Mobil CALI KİRECI TAŞ VE M1CIR T e l : 48 08 49 îttanbul Amerikan Robert Kolej Müdiirlügünden: IRfıi 1%2 öğretim yılında Robert Kolejin Lise Bölümünün ha'.ırhk VP aslî sınıfiarı ile Yüksek Okul kısmmın (Kız ve Erkek) hazırlık ve asli sınıflarına almacak öğrencilerin GİRİŞ 1MTİHANLARI 5, 6 ve 7 temmuz 1961 trünlerinde Ankara, İzmir. Mersin. Samsun: Sivas ve İstanbul'da Robert Kolej'de yapılacaktır. İmtihanlara katılmak istiyenlerin bütün kayıt muamelclerini. cn geç 15 Haziran 1961 gününe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mahdut miktarda burs da verilecektir. Müracaat: Kayıt İşleri Âmirliği, Robert Kolej; P. K. 8; Bebek İstanbul. ) i f Boğaziçinin Rumeli yakasmda f I f .f ve en mutena yerinde deni t i t viso cardiette ve visette f ze hâkim manzarah şahane f V ^ ^ Kirahk Teiefon: 22 38 jjj PİCKER SANBORN *\( ELEKTRO RI .RKTRO ve katlar kirahktır. CARDIOGRAF SAYIN 00KT0R VE ECZACILARA * Deri, Şeker. Karactğer, Böbrek ve diğer tuzlu yemek yiyemeyen hastalar için SODYUM KLORÜRSÛZ zararsız tuz METABOLİZMA traso kâğıtlaıımız Bol miktarda gelmiştir. Kat'î siparişlerinızi bildiriniz. İSTANBULANKARA Seyanatlarımzı her gün sabah v£ akşam MENGENLİ SELDİYETV (PERHiz T U Z U ; :,•"; Dr. FflRÜK KOMİLİ Müessesesi Vali Krmağı caddesi No; 35 Telefon: 48 18 07 i | Otobösleri ile yapınız. Taksim Divan Oteli karşısı Tol : 47 70 2«
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle