18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AI.T1 CUMHUKİYET 2 Ekim 1961 Üç büyüklerin mağlubiyet serisi devam ediyor 0 mağlup! Izmir, 1 (Telefonla) Beşiktaş bugün A. Orduya 1 0 mağlup oldu. A. Ordulular baştan sona kadar hâkim oynıyarak galibiyeti hak ettiler. Yegâne gol 77. dakikada Beşiktaş kalesi önünde meydana gelen karambolda oldu. Ayaktan ayağa Millî takııtıi bugün kam girecekler 8 ekim'de Bükreş'de ve şehrimizde oynanacak olan Romanya A ve B milli maçlan için milli ta kımlanmız bugün kampa girecek lerdir. A milli takım kafilesi çarşamba günü sabahı otobüsle Bükreş'e ha reket edecekse de A milli takiimna 8 oyuncu veren Fenerbahçe ta kımının Tiran dnnüşü Atina'da maç yapmak istemesi Teknik Komite üyelerini düşündürmekterlir. Metenin attığı galibiyet golü Altay kalesinde dolaşan top, son olarak Bülentin plâsesi ile ağları buldu 1 0. Hakem: Zulbahar Sağnak. A. Ordu: Sefer Muhterem, Nev zat . Oğuz, Sedat. Muzaffer . Mustafa, Melih, Yılmaz, Bülent, Altan. Roma. 1 (Hususi) Bugün buBeşiktaş: Cavit Ekrem, Münir rada yapılan Ug maçlarında MeYüksel, Muhittin, Kaya . K. Ahtinsiz Palermo, kuvvetli rakibi tnet, Erdoğan, Güven, Tuncay, Sampdoria'yı 2 0 mağlup etmeğe Şenol. muvaffak olmuştur. Diğer tarafGünün ilk maçinda Göztepe ile Bır gün evvelki şahane Karşıya ren Nail'in bu golü mevsimin en Doğan, Kâzım, Ertan Önder, Na tan Hder Inter, Milan'a 3 1 ve Karagümrük golsüz berabere kalil, Osman, Cengiz, Ali. I Juventus de Torino'ya 1 . 0 mağkayı sahadan silen Beykozlular en güzel sayısı idi. dılar. HASAN'lup olmuşlardır. aşağı bir misli farklı kazanacakGalatasaraylılar kaçjrdikları bir Hakem: Mehmet Uğursoy. Ankara 1 (Telefonla) Türkiları maçı 4 0 gibi net bir netice çok fırsatlardan sonra nihayet beKaragümrük: Ali Gökçen. Ni ile kapadılar. ye tenis şampiyonası son a ermişraberliği 41. dakikada temin edetir. Teknik neticeler şu şekilde hat . Akgün. Kadri. Doğan TurSon dakikalarda Yılmazın üst bildiler. Mete'nin bir ortasını Rehan. Ali, Nedim, Nurcan. Erkan. üste kaçırdığı fırsatlar dir: Beykozu cep kafa ile Altay kalesinin köGöztepe: Burhan Sümer, Çağ averajdan mahrum etti. Tek erkekler: 1 Nazmi Bari. şesine yuvarladı, Varolun eliyle layan . Izzet, Seracettin, Nevzat Tek kadınlar: 1 Mevim Baru. Oyunun 25. dakikasında Ziyanın müdahalesine rağmen top yan diKıza, Abdürrahim, Hakkı. Gürsel, attığı golle devreyi 1 0 kapayan reğe çarparak ağları buldu. Devre lay. Nejat YADA Beykozlular. ikinci yarıda Abdul 11 kapandı. Çift erkekler: 1 Nazmi Bari Özcan. Engin Balaş. lahın, 48. ve 69. dakikada Şirzatın İkinci devrede her iki rakip de tkinci karşılaşmada B Spor. ilk Karışık çift: Hava karardığı Tuna'ya çarptırıp 79. dakikalarda neticeyi lehlerine çevirmek için Şehrimiz Mahalli lig maçlarına için maça devam edilememiş ve Şampiyon Fenerbahçe takımı diinkii kapanış torcninde attıkları gollerle Karşıyakayı yen uğraştıkları bir sırada. 65. daki dün Şeref Stadında yapılan 3 devrede çıkardığı başarılı oyunla birincilik kupalan iki tarafın badıler. karşılaşma ile devam edildi. 3021 Anadoluyu 30 yendi. kada Candemirin çektiği bir friATLETİZM: Hakem: Semih Zoroğlu. yanlarına, ikincilik kupalan ise Hakem Bulut ve Abdullahı o kik atışından gelen topu, kalesin kişini n 13.477 lira 50 kuruş ödiyeB. Spor: Sedat Deveci, Haiki tarafın erkeklerine verilmişyundan çıkararak her iki rakibi den çîkan Varol tutamayınca Me rek seyıettiği müsabakalar çok tir. te galibiyet sayısını kaleye yuvar çetin geçti. Galata Y. Emnivet çupolos Günay, Kartal, Altki gündür havanın rüzgârsız 10 oyuncu ile bıraktı. Hakem: Nadi Irmaklar. maçı oynanırken tribünlerde mü p a y Şener, Gogo, Avram, Günlamakta gecikmedi. olrnası doUyısiyle Kalamışta iki gör. Kemal. Beykoz: Sıtkı Vural, Ismail haftadanberı devam eden Istanbul Oyun da bu netice ile sona er essif hâdiseler cereyan etti. GalaAnadolu: Fikret K. Fikret, ta . Y. Emniyet taraftarları birbir yelken şampiyonasının 5 ve 6 ncı Kâmıl, Yordan, M. Ali Yılmaz, di. lerine girdiler. Yaralananlar oldu. Hikmet Dilâver. Metin. Yılyarıçları yapılamamıştır. Bu sebep Zıya. Şirzat, Neditn. Abdullah. Hakem: Hüseyin Maloğlu. K.S.K.: Akın Erdoğan, Y:lmaz Polis ve inzibat ekipleri kavgacı maz Atillâ, Necdet, Tuncay, K. le Tertip Komite.M tzmirde yapı200 metre: 1 Ferruh Uygur Fenerbahçe atletizm takımı IsErol, B. Erol. lacak Türkiye yelken şampiyona (Tuna) Arif, Sabahattin. MustaG. Saray: Turgay . Candemir, ları güçlükle ayırdılar. tanbul şampiyonluğundan sonra (BJK) 22.6 Goller: Güngör (Dk. 2428), Av. sını düşünerek 5 yanş üzerinden fa Ogün. Bulut. Vural, Tuna (Yıl K. Ahmet Uğur, Ergun. B. Ah Beylerbeyi: 2 Taksim: 1 10.000 metre: 1 Şükrü Saban da kulüplerarası Türkiye sampii ram (Dk. 86.) neticeleri ilân etmiştir. maz), Muammer. met Mete, Recep, Bahri, Talât, (FB) 30.59.4 yonluğunu da kazanmıştır. Iki gün Günün ilk maçında B. Beyi, kuv Galata: 2 T. Emniyet: 1 G. Saray. 2 . Altay. 1 Ayhan. Disk: 1 ömer Çakır (JG) 42 70 devam eden yarışmalarda FenerDragon: 1 Engin Baydar (1. vetli rakibi Taksimi güzel bir Beykoz Altay 2 Çekişmeli ve hâdiseli maçtan Altay: Varol . Yılmaz, Numan oyundan sonra 2.1 mağlup etti. 3 adım: 1 Turgay Kurt (F'E) Y.K.) bahçeliler şampiyon olmak için Sahaya bir gün evvelki forvetiG.Saray K.Yaka 2 sonra Galata, Y. Emniyeti güçlük 14.26 en iyi şekilde gayret sarf etmişni değiştirerek çıkan Galatasaray, Hakem: Sedat Özselçuk. Şarpi: 1 Mümtaz Seçkiner (M. Beykoz K.Yaka 1 le 21 mağlup etti. Çekiç: 1 H. Yakovidis (Kurt) ler, neticede de hakları olan şam rakip kalecinin bozuk bir gününB. Beyi: Hasan Nuri, TunSpor) G.Saray Altay 1 Bülent, Sümer bölge 50.72 piyonluğu almışlardır. Beşiktasın de cer Nazmi, Özcan, Suat Se Hakem: Ömer Karadağ. Finn: 1 Zekâi Tuker (F Bah olmasından faydalanarak AltaA.Ordu K.Gümrük 0 Galata: tsmail Turan, Yaşar Sırık: 1 IşılÖzısık (Kurt.) 3.90 ikinci ve Kurtuulşun üçürıcü oldu yı 21 yendi ve Karşıyaka karşısın lâhattin, Orhan, Benan, Aydın, çe) Göztepe Beşiktaş 0 boks antrenörü oldu Adnan, Fehmi, tsmet Ahmet, 3000 steeple: 1 P. Lambridis ğu müsabakalarda en iyi dereceda kırılan prestijini bir nebze Üstün. Pirat: 1 Erdogan Arsal (K.Y. Göztepe K.Gümrük 0 yi Şükrü Saban 10.000 metrede (Kurt.) 9.49.2 kurtarmıç oldu. Taksim: Sabih Garbis, Niko Ayhan, Erol, Selim, Yılmaz. K.) tstanbul Boks Ajanı Abdullah A.Ordu Beşiktaş 1 Y. Emniyet: Ismet Bedri, Ayyapmıştır. (30.59.4i 4X400 1 Beşiktaş 3.22.6. Emnivet Galata 2 Serbest pirat: 1 Bozkurt Suve Vasat bir tempo içinde geçen Tomba ile bölge antrenörü Feyzi lau Çent, Cemal, Vartan Vahan Erol, Melih, Alâettin Şe Teknik neticeler: Puan durumu: ren (Î.Y.K.) oyunun en enteresan hareketi, hiç Törkun vazifelerine so n verilmiş rujan, Yafa, Kazancı, Corc, Gün ref, Adnan, Altay, Valâ, Fethi. Taksim B.Beyi 2 400 Eng. 1 Fahir özgüden 1 Fenerbahçe 26.764 sayı Snipe: 1 Yener Üçkaya (K.Y. şüphesiz ki Altayın Nail vas;tasiy tir. Daha evvel bildirdiğimiz gibi doğan. Yolspor Güneşspor Goller: Ayhan (Dk. 10), Erol (BJK) 54.7 2 Beşiktaş 25.142 sayı Goller: Benan (Dk. 39), Yafa K.) Yenimahalle Y.Şehir le 5. dakikada kazandığı goldü. bölge antrenörlüğüne Bülent Sü(Dk. 15), Alâettin (Dk. 22) penaltı 800 metre: I Muharrem Dal3 Kurtuluş 23.775 sayı Serbest snipe: 1 Yener Üçkaya Onsekız civarından çektiği ani birmer, ajanlığa da Ahmet Cömert (Dk. 54). Orhan (Dk. 67). Sincanspor Egespor dan Asaf AYÇ1L kıhç (FB) 1.54.4 t n a l UYGL'Ç (K.Y.K.) B. Spor: 3 Anadoln: • şutla takımım galip duruma geti getirilmişlerdir. K. Gümrük, G. Tepeden puvan kopardıl 00 Türkiye tenis şampiyonası bitti Beykoz: 4K. Yaka: 0 G. Saray: 2Altay: 1 20 mağlup etti Mahallî lîg maçlarında nahos hâdiseler oldu F. Bahçe Türkiye şampiyonn oldlu jSpor Totoj neticeleri Yelken birincilikleri dün sona erdi BOYIE SANDVIÇ/VARKEN ACKMADAN DUNYAYI/DOLASABİLİRİM HAYDİ GIDİYORUZ' TAM FORMUMDAYIM, KENDİMİ OHE DE KUVVEÎLİ Hİ99KHYORUM Kİ TEVKALÂDE SEY1 GAYET TABH ' BOL SANA SÜRÜLMUŞ EKMEK SIHHİ, BESLEYİCI VE NEFISDIR. TEKEL GENEL MUDURLUGUKDEN: 1 Hopada yaptırılacak Çay fabrikası inşaatı işi birim fiatı esası üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltmesi 18/10/1961 çar şamba günü saat 16 da Tepebaşındaki Tekel Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Takım halindeki şartnamesi (eksiltme şartnamesi, mukavele projeleri keşif özetleri, seri dö priler ve krokiler) Komisyonumuzda, Ankara ve Trabzon Başmüdürlüğümüzle Artvin Müdürlüğümüzde görülebileceği gibi 50.. lira bedel mukabilinde satın da alınabilir. 4 Muhammen keşif bedeli 2.779.254,90 lira olup muvakkat teminatı 97.127.65 liradır. 5 Eksiltmeye girecekler, Inşaat Şubesi iştirak belgesi Komisyonundan iştirak belgesi alabilmeleri için tâtil günleri hâriç, ihale gününden en az üç gün önce aşağıdaki belgeleri a) 23/3/1961 tarihinden sonra Bayındırhk Bakanhğından alın mıç ve en az 2.800.000 liralık B grupu müteahhitlik karnesini, b) Mâli yeterlik belgesini, (bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 170.000 liralık Banka referansı) c) Plân ve techizat beyannamesini. d) Hâlen taahhüdü altmda bulunan bütün işleri bildirir taahhüt beyannamesini, e) Teknik personel beyannamesini, 23/Mart/1961 gün ve 10763 sayılı Resmi Gazetede yayın. lanmış bulunan (Baymdırhk Bakanlığı ile bu Bakanhğa bağh idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmenliği) esas. larına göre tanzim edip bir dilekçeye bağlayarak Tekel Genel Müdürlüğü Inşaat Şubesine göndermeleri şarttır. Bu belge ve beyannameleri eksik olan veya tatmin edici mahiyette görülmiyenl ere, karnesi ilândaki keşif bedelinden noksan olanlara iştirak belgesi verilmez. Bundan başka Komisyonlar müteahhitler elinde bulunan işleri, makine ve teçhizatını, teknik kudretini. sicil karnesini ve ilâ... hususlara tetkik etmek ve ilân. eksiltme şartlarını göz önünde tutmak suretiyle iştirak belgesi verip vermemekte eerbesttir. Müteahhidin bu iş için bulundurmakla mükellef bulunduğu makinalar: 1 İki adet 5 tonluk kamyon veya muadil tonajda kamyon 2 îki adet 250 litrelik betoniyer komple 3 Üç adet Vibratör komple 4 İki adet motopomp 5 İki adet asansör. 6 Teklif zarflarının ihale saatinde n bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyonumuza verilmesi şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler nazara ahnmaz. Teminatlar, muameleleri Tepebaşmdaki Genel Müdürlüöümüz Satınalma Komisyonunda yapıldıktan sonra Tophanedeki Genel Müdürlüğü müz veznesine yatırılmıs olacaktır. Basın: 7708 5362 ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••< K f t ö , T PATRON ALINACAKTIR TARLAN DIŞ MACUNU SIZLAYAN, KANAYAN, ÇEKİLEN DİŞ ETLERİNE ve DİŞLERİN ÇÜRÜKSÜZ AĞRISINA KARŞI FAYDALIDIR. DİŞLERİ TEMİZLER, KORUR^ İL 8919/5355 Bakırköy Fabrikasının ihtiyaçları bulunan 300.000 adet Tam Konik, 150000 adet Yarım Konik ve 400.000 adet Rus tipi kâğıt patron, kapalı teklif suretiyle satın aknacaktırBuna ait dosya ve nümuneler Müessesemiz Tekstil Servisinde görülebilir. Kapalı teklifin üzerine (31231/Bakırköy) yazılarak engeç 16/10/1961 tarihine kadar Müessesemiz veya İstanbul Şubemizdeki Alım teklif kutusuna atılması lâzımdır. Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 7554/5365) <>••< SÜMERBANK ALİM VE SATIM MÜESSESEŞİ >• •• • • • • • • • • • • • » » • » • • • • • • • • • • • • 1 TÜRK HAVA KURUMU Büyük Eşya Piyangos u Çekiliş Taribi: 31 Ekim 1961 Cl.177.495) Lira değerinde (11.420) çeşitli ikramiye Saat 21 de Shakespeare'in RUJU, «ALLANTOİN» İHTİVA ETTİ6İNDEN, OUOAKLAPINIZA • lpekle$en bir yumuşaklık, • görülmemi$ sâbit bir renk, • sihirÖ bir parlaklık, ve... • şaşırtan bir cazibe verir! Reklâmcılık 2229/5369 ^•••^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ • ATIMÂLI TIMON Çeviren: Dekor: Orlıan Burian Vural Pakel Sahneye Koyan: Tunç Yalman İkramlyelerden bazıları: 1 5 25 10 10 Otobüs Denlzmotörü Otomobil ve Kamyonet Buz dolabı Çamaşır makinesi Değerl Lira 50.000 54.000 515.000 45.000 24.000 o Saat 15,30 da Thornton Wilder'in 1200 Metre Transport Kauçuk Band Alınacaktır Armutçuk Kömür İşletmesi Miiessesesinden: ÇÖPÇATAN Çeviren: Dekor: Hale Kuntay Turgnt Atriay Sahneye Koyan: Şirin Devrim > VENI TIVATRO Şartnamemize göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle mübayaa edilecek 1200 metre Transpnrt Kauçuk Band ihalesi 19.10.1961 Perşembe eünü saat 16 da Kdz. Ereğlisi Kandilli mevkiinde Armutçuk Kömür tşletmesi Ticaret Grup Şefliğinde icra edilecektir. Teklif mektupları aynı günde saat 15.30 a kadar A.K.Î. Başsekreterliğine, nümuneler Ticaret Grup Şefliğine verilmiş olacaktır. Şartnameler : Kandilli'de Armutçuk Kömür İşletmesi Ticaret Grup Şefliğinden, , Zonguldak'ta: A.K.l. trtibat Bürosundan, Ankara'da; Türkiye Kömür Işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden, Istanbul'da: Türkiye Kömür îşletmeleri Kurumu Satınalma Müdürlüğünden. temin edilebilir. Müessesemiz 2490 saytlı Eksiltme ve Artırma Kanununa tâ• bi olmavıp ihaleyi yapıp yapmamakta veyariıİpHİEinpyapJ makta serbesttir. " (Basın 76515360) ^»••••»»•••»••••••»••»»•»»•••^ •••••••»<>•••••* t i i ) t i i ) Basın 7609/5364 îlânlarda v* biletlerin arkalarında yazıh (11.420) parça çeşitli eşya Türk Hava Kurumu şubelerinden, bankalardan ve piyango bayilerinden (10) liraya bir bilet alırsamz hem havacılık çalışmalarını desteklemiş, hem de değerli bir ikramiye kazanma şansını kaçırmamış olursunuz. (Basın 7778 A. 15722/5361) t t İ » • • • » • • • • ••• • • • • • • • • » » • • (' • • • •• • • • • » » • • • • • • • ••• • < (' (' \M ^^^^ ^^ ^^ ~^m~^^^^^^^m~ ~^r~ ~^r~ ^r ' ^ ^ ^r ^r *^r ^^ ~ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ~ İ L Â N •~ AZOT SANAYn T. A. Ş İSTANBUL BÜROSU MÜbÜRLÜĞÜNDEN: Müessemiz için mübaya olunacak muhtelif malzeme cins ve miktarlarını gösterir çizelgeler Galata Kürekçiler caddesi EvTanos Han giriş duvarındaki ilân tahtasında bulundurulmaktadır. Ticarî münasebette bulunacak firmalarm tetkik etmeleri ve fazla bilgi için aynı handa bulunan iş yerimize müracaatleri. ^ ^ ^ ^ » ^ » ^ % ^ . » » ^ v * % . ( B a s m 7587/5366) Yarımca ve İskendeı un'da bulunan Fabrikalammız mamulü suni gübre (Süperfosfat) satışı için bütün Türkiye'de Âcentalık teşkilâtı kurulacaktır. îsteklilerin, Şirketimizin İstanbul Galata Bankalar Cad. No. 77 Zafer Hanı 4 üncü kattakı merkezine veya fabrikalarımızın Müdürlüklerine müracaat ederek Âcentalık şartname ve talepnamesini almaları ve 4.11.1961 günü akşamına kadar talepnâmeleri doldurarak Şirket Merkezine vermeleri veya posta • ile göndermeleri ilân olunur. • Gübre Fabrikaları T.A.Ş. X ÎL: 8852 5353 • <• • • • • • • • • • • • • » • • • • • » • • . • • • • • » • • • • • • •» • • • • •• • * Âcentalık Verilecektir »• • • • • • • • • • • » » »•»» • » • • t » • • • • • • • • • • •••» »»• •• • • 7. kotadan lisansları satmak istiyenler.. »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••< ve mümessilı bulunduğumuz fabrikalann aşağıda yazılan Kota sıra num. ve istatistik num." bulundukları mallara ait proforma fatura verilir. 199 Kota Sıra N u m : 90.07 11 kadar. 203 Kota Sıra N u m : 92.01 204 Kota Sıra N u m : 91.02 10 kadar. 205 Kota Sıra N u m : 91.05 207 Kota Sıra N u m : 92.01. 92.02, 92.03. 92.04. 92.05. Müracaat: 1001 ÇEŞtT MÜESSESESÎ Sirkeci. Büyukpostahane karşısı, Muhzırbaşı Sok. kat 1 Telefon: 22 80 14 İL . 9004/5350 , m
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle