19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTJ CUMHURİYET 23 Ocak 1961 G. Saray P T T'yî zor yendi; 1 0 Müsabakaları Derleyen: C e m ATABEYOĞLU Son 10 Şekerhilâl karşısında beş fark zisyonlara fazla girmemi?ti Sade yaptıktan sonra P.T.T. yi rahat ce 41. dakikada Mete'nin attığ: mağiup edeceğini zanneden Galata sert şutu Metin elinden kaçırmı? 23 Aralık 1950 günü îstan tifakla, Isveçli Palm'e ekseriyetle saray, dün çok zorlu bir oyundan fakat santrafor Metin yakın mesa ve nihayet Alman Weber'e 5 da Feriköylöler, $. Hilâl kalesi önüııde.. bul Spor ve Sergi Sarayında feden topu havalandırmıştı. kika 07 saniyede tuşla galip gelsonra rakibıni 10 mağlup etmesine yapılan Türk . Amerikan mil mek suretiyle kazanmıştı... Ikinci devrede Sarıkırmızılı t. rağmen bu düşünceMnde yanılmış İi serbest güreş karşılaşmasınkımın akmları daha tehlikeli ol Balkan, Avrupa ve Olimpiyat tı da Yaşann rakibi Louis Heintz ay şampiyonu ünvanlarına sahip buZıra P.T.T. takımı 90 dakika bo maya başlamıştı. 66. dakikada Su nı zamanda mükemmel bir Jiulunan Yaşar, böylelikle bir de yunca bühassa mudafaada gayet atın pasını Bahri bomboş vaziyeı1 jitsu'cu idi. Güreşin başlarında cDünya Şampiyonu» sıfatına hak başEiılı bir oyun çıkarmış ve tam te yakaladıysa da şutunu kalec parmağı sakatlanan Yaşar, son kazanmış oldu. çarptırdı. 78. dakikadi' tâbiriyle kuvvetli rakibi ile başa Metin'e derece atletik bir cüvuda sahip 1952 yılı Doğu için «iyi bir sene» baş bir mücadeleye girismişti. A Bahri'nin pasını yakalıyan Metin rakibinı adamakıllı zorladı ve nı olmadı. O yılın şubat ayında İsŞekerhilâl : Selâhattin • Arif, şağı yukarı üç santraforla oyna karamboîda dört kişiye rağmen Bir gün evvel Galatasaray "dan 5 hayet 8 dakika biterken sırtüstü tanbula gelen Alman milli takımı Burhan Bülent. llhan, Ergun yan Galatasaray karşısında kapa attığı şutla maçın yegâne golünü mindere uzatmaya muvaHal oldu. ile yapılan maçta artık yerieşmış <?ol yiyen Şekerhilâl dün de FeriYalçın. Cahit, Metin, Nazmi. Ferit. lı bir müdafaa yapan Lâcivertbe vaptı. Galatasaray henüz rahatla1951 yılında 87 kiloya tam mâ bulunduğu 87 kiloyu işgal eder. köy'den aynı adette gol yedi ve samıştı ki 82. dakikada kazanılan 'tbrahim Köz) yazhlar. daima geriye yardım e bir çift vuruşta Yılmaz topu kale 2 puan getiren şol Metin'in ayajından oldnYaşar, rakibi Leichter'i 10 dakika dece bir gol attı: 5 1. nâsiyle yerleşen Yaşar bu sikleÇıkardığı oyun ıtibariyle çok za24 saniye içinde tuşa getirmışti. den iki iç oyuncusu vasıtasiyle za ye sokmuştu ama Turgay çok atin Türkiye şampiyonluğunu ka«Olimpiyat arifesinde iyi bir yıf bir takım hüviyetinde gözüken man zaman hücum teşebbüsünde kıllıca bir hareketle meşin yuvar zandıktan sonra tnilli takım seçde bulunmuşlardı. Buna mukabil lağa müdahale etmemiş ve tehlimelerinde de rakipsiz olarak Ay başlangıç» olarak tefsir edilen bu Şekerhilâl, süratli bir oyun çıkaran Feriköy karşısında tutunamıGalatasaray, işin ciddiyetini baş keyi önlemişti. yıldızlı formaya girmek hakkını galibiyet haddi zatında Yaşar Doyarak farklı bir mağlubiyete uğrağu'nun AyYıldızh mayo altmdaki elde etti. tan mühimsemeyince sonunda zor dı. 35., 38. ve 40. dakikalarda MuHakem: Hakkı Gürüz. 26 27 28 nisan günlerı Helsın son maçını teşkil etmekteydi. Çün nacettın'in ayağından üç gol kazaluk çekmiş ve ancak bütün transkü yapılan seçmelerde bütün ra Galatasaray: Turgay Candeki'de 13 mıllete mensup 71 güreşferlere rağmen hâlâ kurtarıcı ronan Feriköylüler. devreyi bu şekiiD\in vapılan basketbol lig karlünde görünen Metin'in zor pozis mir. B. Ahmet Suat. Ergun, Mus çinin iştirakiyle yapılan Dünya kiplerini ezerek yendikten sonra de bitirdiler. şılaşmalarında F Bahçe. B. Spor tafa Mete, Ayhan, Bahri. Metin, Serbest Güreş Şampiyonası, Yaşa Olimpiyada katılacak millî güreş 56. dakikada Yalçın kafa ile ta karşısında sahada ancak üç oyun yonria attığı golle iki puvan alabil Niyazi. rın binbir »an ve şerefli dolu spor takımımıza seçilen Yaşar, son damis^i. kikada ortaya çıkan «amatorlük kımının yegâne golünü attı: 31 cu toplıyabildigi için hükmen hayatından bir yeni altın sahife profesyonellik» meselesi yüzünden Buna mukabil Kırmızı Beyazhlar P.T.T.: Metin Doğan. Nıhat muvaffak oldu. Takımın üç ortası üç santrafor mağlubivet alm.îtır. F Bahçenin Dün yapılan hususi maçta Be mağlup etmeğe daha açtı. Yüksel, Yusuf, tsmail Enver, 59. dakikada Rıdvan ve 63. dakikaHelsinki'de güreşemiyecektı. gibi rakip defansa çarptıgından iç Abdullah, Arif, Yılmaz. Eti. takım toplıyamaması seyircilerin şikta.ş futbol takımı. Şeref stadın Saat 10.45 de başlıyan maçın ilk Yajar bu şampiyonluğunu, Fın Londra Olimpiyatları donüşünde da tsmet vasıtasiyle attığı gollerle protestolarına sebebiyet vermiştir. oynaması lâzım gelen Metin ve da Rurnen rakibi Rapid'i 1 0 devresinde Sıyahbeyazlılar, ıkınlândiyalı Sepponen'e 9 dakika 50 Ekrem KARPAT yapılan ikazlara rağmen, devam sahadan çok iyi bir skorla ayrıldıci devrede ıse misafir takım iyi Ayhan geriden top getirememişler laniycde tuşla, îranlı Zandi'ye i t eden teberrular karşısında bütün lar. Altındağ 21 galip futbol oynadılar. Oyuna gayet südi. Bütün bu vazife takımda Suşampiyon arkadaşlan gibi Yaşar Hakem: Ali Timur Ankara. 22 (CumhuriyetTeleks) at ile Mustafa'ya kalmıştı. Ancak zel başhyan Beşiktaş, 16. dakikaDoğu'nun amatörlüğü de OlimpiFeriköy: Necdet Aleko. Kap PnorToto'ya dahil Ankara mada maçın yeşâne golünü attı K. bu oyuncular P.T.T. takımı tarayat Komitemiz tarafından tasdik | a n . Erdinç, Ahmet, M. Ali Hu haili liginden Altındağ Petrolspor Ahmedin soldan getirip ortaya akfından devamlı kontrol altında ol edilmiyecekti... (ArkMt var) seyin, Faruk, fsmet. Münacettin, maçı AltındaŞ'ın 21 galibiyetiyle tardığı topu Arif durdurmadan atduğundan orta saha mücadelesinRıdvan. bitmiştir. tığı bir şutla Rapid kalesine sokden çok defa P.T.T. galip çıkmış tu. Maçın ılk devresi atılan bu tı. Galatasaray takımı bu şekilde Ankıra 22 (Ali Abah bildiriyor) ıleriye iyi top veremeyince ve ta Arif. Nejat. Aydın Özer, Rahmi, golle kapandı tkinci devrede Raİ/.mir 22 (Nejat Yada bildiri Milli lige ve SporTotoya dahil pıd takımı oyuna hâkim olduysa kımın ilerı adamları bazı gollük K. tbrahim. Çetın B tbrahim. günün tek maçı 19 Mayıs stadında da kazandığı üç mühim gol fırsafırsatlardan istifade edemeyince yor) Milli lig karşıla:,malanna Hakem: Hadi Hıncal. Gençlerbirliği ile Demirspor «raSarıkırmızılı takımsn neticeye bugün de şehrimizde devam ediltkinci karşılaşma ise. Goztepe tını Nec.ni çok* güzel müdahalemi;«ir Günün ilk karşilaşmasın«ında yapıldı. lerle önledı ve karşılaşma da ılk gitmesi oldukça zorlaşmıştı. da'Kasımpaşa. Vefayı 1 0 mağlup ile Karaeünırük arasında oynan devrede atılan tek golle 1 0 BeOyuna Gençlerbirliğinin vuruşu Oyunun ılk devresinde Galata^a etti. Maçın tek golünü 10. daki mıştır. Müsabakanın ilk devresi ile başlandı. Devrenin bitmesine Feriköy P.T.T. şiktaşın galibiyeti ile son buldu. ray oyuna hâkimdi. Ancak takıkada Rıdvan penaltı noktası 6 13. dakikada Zekâi 44 dakikada 3 dakika kala Gençlerbirliğinden O. Saray Ş. Hilâl mın forveti muhakkak gollük poSedafın golleri ,'e 1 1 bittikten Hakem: Kenan Çelik. nünde ters bir vuruşla yapmıştır. Ayhanm sağdan ortaladığı topu Feriköy Ş. Hilâl sonra ikinci devrenin 77 dakikaTakımlar maçtan sonra soyunma Beşiktaş: Necmi • Münir. AyOrhan 18 üzerinden Zeynele geçir G. Saray P.T.T. sında Göztepe. Gürselin ayağınodalarma giderlerken Vefalı Çe dan galibiyet golünü atmış ve maçı han (Ekrem) . Mustafa (Ayban). di. Bu oyuncu güzel bir vurusla A. Gücü Ad. D. Spor tin. K. I^şalı Adnanın çenesine 21 kazanmıştır. Ekrem (Muhittin). Kaya (Doğan) takımına bir gol karandırdı. DevG. Birliği D. Spor bir yumr*k vurunca ortahk karış Arif K. Ahmet), Doğan (Mustafa), re bu şekilde bitti. Vefa K. Gümrük Göztepe: Burhan Önder, Nevm:ş. v»?iyete polis müdahale etIkinci devrenin 48 inci dakikaG. Tepe K. Paşa zat Sümer. Cahit Çağlayan Gü Güven, K Ahmet (Kaya). Ceym;?tir. sında Gençlerbirliğinden Oral ısVefa K. Paşa ler, Talât. Gürsel. Sedat. Hakkı. hun. Kasımpaşa: Hazım Yılmaz, Se Rapid: Dungu . Greau. Makri 1 G. Tepe K. Gümrük ka geçti ve top eline çarptı. BuSporToto'ya dahil çehrimiz maK. Gümrük: Sümer Gökçen, 0 Hasköy Sarıver rada hakem yersiz bir penaltı halli liginden Sarıyer Hasköy ma dat Adnan, özcan, Argun, Ah Nihat Orhan. Kadri. Ünal Ke Lunga Bade, Neacsu • Tomescu, Anadolu Süleymaııiye 0 verdi. Depirspor kalecisi Fikret çı. dün Şeref Stadında oynanmış met, Fıkri, Rıdvan, A thsan, Yıl mal, Zekâi. Dursun Aydın, K. Ozon Foraian, Georgescu, VacaPetrol Spor Altındağ 2 de penaltıyı hafif bir sutla kaleve taraflar 22 berabere kalmışlar maz. ria. ve soktu. Maç da her iki devrede ,. . I J dır. dır. Yavuz. „„„,„,,„,MMIIMIIIIIHIIIDIIIIIIIIHIHIIIIIIIIMIIIIIMII Vefa: Turgut Yavuz, Asım Ali ye soktu. Maç da her iki devrede 1Illf atılan birer goll« (11) bitti. birer «oll. dD Feriköy . Ş. Hilâl maç.nda Munacettinm golu.. I „„„„„„„ „ „ . . „,, •». ...............""""""»""»'» " ' " "" Sarı Kırmızılıların golünü Metin attı Feriköy de Ş. Hilâl'i açık farkla yendi: 5 1 F. Bahçe B. Spor'a baskette hükmen maMuo oldu Besiktas Arif'in golü ile Rapid'i yendi: 10 G. Birliği: 1 Demirspor: 1 Spor neticeleri İzmir'de K. Paşa 1 Vefa 0 Cöztene 1 Karaeiimriik 1 Sarıyer ile Hasköy berabere kaldılar 22 <ım ...... MAGJRU 6,6 9 V « H Tonluk Kaınyontenmız yakmda gelecektir. Istekfllerin roüessesemlze »• ecentelere müracaatlan ......MM .Mmnmm..ıı.ı.ııı '"""""""" ^ ^ ^ ^ ^^^^B^^^^^^MMgJfll JAWACZ DİGER MODELLERİ YENİ MODELİ iMeiller tipi Takviyeli 5 ve 6,5 tonluk DEVİRMELİ ÇEÜK KASALI kamyonlanmız gelmiştir. l l ü f l l l "Sundart «• dizlikli' 2 jyrı model 90 cc metorlu bitiklel Çif! seleli 50 cc Skuter mototiklel "Standart v« marj oloma tlkll"2 ayrı model 175 cc Skuter motosikle! 1 YIL GARANTILI bu yeni ARCELİK Çamaşır Makinesi sayesinde, çamaşırlarınızı daha KOLAY... daha RAHAT... yıpratmadan ve tertemiz yıkayabilirsiniz! 5,5 Tonluk uzun şasili kamyonlanmız gelmiştir. Muhtelif otobüs modellerimizi görmek özere müşterilerimizin firmamıza müracaatlan MEHMET KAVALA «MLATA N U l l H*N • UTANBUl TORKİYK UMUM MOMKSSİLİ MACIRUSDEUTZ ÜNVER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Taktim Cumhurlyet cad. Onver Ap. 16Ttl.480243Telgf. ÜNVERLİMİT • İSTANBUL TÜRKİYE UMUMİ MÜMESSİLİ BEKLENMEKTE OLAN DÜNYACA MARUF Danimarka mah r»^»^»^»^V (TANK ATIŞLARI) Karadenizde Rumeli Karaburnunun 5 mil kuzeyi ile terkos gölü tahlisiye binası 3 mil kuzeyi arasında aşağıdaki arz ve tul daireleri ile beîirtilen bölgede 23, 24, 25 ocak 1961 günleri sabahlan saat 08.00 de başlamak ve 17,00 de bitmek üzere sahilden denize doğru top atışı j apılacağından tehlikeli sahaya girilmemesi ilân olunur. (2337 3091) ARZ TUL 41° 41° 23.10 25.00 Siyasî 28° 40, 30 » D. 28° 35, 00 » D. Dergî » • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ • • • • • • DOKTOR KÂMRAN ŞENEL Oabiliye Mütehassısı Beyoğlu, Ağacami Sakızağao Cad. No. 23 Saat 15 • 18 Telefon : 44 55 14 Operatör. Ürolog Dr. (0UKH DİZEL KARA VE DENİ7. MOTORLARIMIZ GELMİŞ VE SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR Bol Yedek Farça Servis Istasyonu 6 İLA 36 BEYGİR TAKATİNDE Ç3 tipi ARÇELİK Çamaşır Makinesi. bugün yurdumuzun her tarafınria ustunlügü kabul edilen A H C E L İ K KAÜTESİNİN yepyeni b.r örnegıdır k OTOMATlK k SIKICI Ç3 Tipi ARÇELİK Çamaşır Makinesinin. çamaşırlarınızı daha kolaj ve daha rahat yıkamanızı sağlıyan en önemli ozelid biidi KARIŞTIRICI Ç3 Tipi ARÇELİK Çamaşır Makınesmde bulunan dbrt kanatlı karıştırıc. sayesinde sabunlu su çamaşırm Dır tarafından girip öbür tarafından çıkar... doku ıçındeki kir kolaylıkla temizlenir ve çamaşırlarınız yıpranmadan tertemız olur sozcu Haftaltk Kemal Çağlar Idrar lolları ve Tenasül Hastalıklan Mütehassısı Galatasaray. Suterazi Sok. No. 12 Uğur Apt. Tel: 44 14 36 Genel Satıcılaıı: BEKO TİCARET A.Ş. Beyoğlu, İstiklâl Cad. 349 Tel.: 49 35 00 8URLA BIRADERLER ve Şs. Galata, Hezaren Cad. 6163 Tel.: 44 47 20 DOKTOR (' f T t f f i JTarıkZîyaKırbakan Deri, Saç ve Zührevi Hastalıklar Mütehassısı tstikJâl Cad Parmakkapı f No. 66 T e l : 44 10 73 if Metal Ticaret T.A.Ş. ISTANBULDA : Galata. Tünel Caddesi No 18 T e l : 49 5110 ANKARAOA : Çankın Caddesi No. 41 Tel . 11 09 B2 İZMİROE : Gazi Bulvarı No. 110/1 • Tel.: 26 6 96 ZONGULOAKTA: Gazipaşa Caddesi No. 7 E • Tel.: 20 37 BUGÜN ÇIKTI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle