18 Haziran 2024 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

13 ENERJİ bir kentte uygulanmayan 5.5 sent/ metreküp birim hizmet ve amortisman bedeli, önce EGO ve Başkent Gaz’a tanınmıştır. Böylece özelleştirilecek olan Başkent Gaz’ı satın alacak olan şirketin yüksek oranda gelir elde etmesi güvence altına alınmıştır. Bu durum emsal gösterilerek, daha sonra bu rakama yakın birim hizmet ve amortisman bedelleri, İstanbul, İzmit, Adapazarı ve Bahçeşehir için de uygulanmaya başlanmıştır. Ankaralı’dan 2 kat bağlantı bedeli tahsil edildi EPDK tarafından yayımlanan yönetmelik ve kararlarda, daire başına abone bağlantı bedelinin azami 180 dolar + KDV olarak uygulanması, EGO vb kuruluşlar için 150 dolar+KDV bedel uygun görülmüştür. Oysa EGO, 1996 yılından beri abonelerden 300 dolar abone bağlantı bedelinin yanı sıra fazladan bir de servis hattı bedeli tahsil Serbest tüketicilerden 14.5 milyon TL fazla tahsilat EGO Genel Müdürlüğü’nce yıllık gaz tüketimi 1 milyon metreküpün üzerinde olan ve bu tüketimleri nedeniyle “serbest tüketici” statüsünde olan çok sayıda kamu kuruluşundan, 20032007 döneminde satın aldıkları gaz için ödemeleri gereken taşıma bedelinden çok daha yüksek olan birim hizmet ve Haksız pil bedeli tahsilatları EPDK 13 Kasım 2007 tarihli kararıyla, EGO/Başkent Gaz’ın abone sayaçlarının pil bedelini abonelere tahakkuk ettirme uygulamasının 4646 sayılı Kanun hükümlerine ve çıkarılan Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu tespit ederek, şu kararları almıştır: “ EGO/Başkent Gaz’a 30 günlük süre verilmesine, bu süre içinde mevzuata aykırılığa son verilmesi, 20032007 yıllarında abonelerden tahsil edilen pil bedellerinin geri ödenmesi, Ödeme yapılacak abonelerin listesinin Şirketin web sitesinde ve doğalgaz merkezlerinde 120 günden az olmamak üzere ilan edilmesi, Abonelerin yasal süre içinde pil bedelinin iadesini yazılı olarak talep edebileceği.” Karar tarihinden bu yana bir yıldan fazla zaman geçmesine karşın Başkent Gaz geri ödeme ile ilgili bir bildirim yapmamıştır. Borçları faizi silinip donduruldu Bu süreçte, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü, genel olarak kamuya olan tüm borçlarını, özel olarak BOTAŞ’a olan gaz borçlarını ödememiştir. Seçim öncesinde 2007 Haziran’ında aceleyle çıkarılan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanına özel yasa ile özelleştirme öncesinde daha cazip hale getirilmesi için EGO’nun BOTAŞ’a olan borcunun tahakkuk etmiş faizleri silinmiş, anapara ödemesi ise, herhangi bir faiz yürütülmeksizin; Başkent Gaz’ın özelleştirilmesine ve özelleştirme gelirlerinin tahsil edilmesine kadar ertelenmiş ve dondurulmuştur. Ön ödemeli sayaç hukuksuzluğu Satış iptal edilmeli Başkent Doğal Gaz A.Ş özelleştirme ihalesinin iptali için Makina Mühendisleri Odası’nca (MMO) idari yargıda açılan dava sürmektedir. MMO bu davada, şu gerekçelerle ihalenin iptalini istemiştir: “Doğalgaz dağıtım faaliyetlerinin özelleştirilmesinin mülkiyetin devri yoluyla yapılmasının kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu, Doğalgaz dağıtım faaliyetinin özel hukuk sözleşmeleriyle gördürülmesinin mümkün olmadığı, İhaleden çok kısa bir süre önce Baymina Enerji’ye gaz satım olanağının Başkent Doğal Gaz A.Ş’ye devri ve Kızılcahamam Bölgesi için EPDK’ya talepte bulunmasının ihaleye katılımları ve ihale bedelini etkileyeceği, İhale usulünün kamuoyunda kuşku yarattığı.” En yüksek teklifi verdiği ve ihaleyi kazandığı açıklanan GlobalEnergaz Konsorsiyumu ihaleden bu yana aylar geçmesine karşın, ihale bedelini ödememiş ve yaşanan ekonomik kriz şartlarında ödeme yapamayacağını bildirmiştir. İhale şartları yerine getirilmediği için, Başkent Doğal Gaz A.Ş’nin özelleştirme ihalesi derhal iptal edilmelidir. AKP yönetimindeki Ankara, İstanbul ve İzmit büyükşehir belediyelerine bağlı kentsel gaz kuruluşlarını kollayan amortisman bedeli, EGO’nun özelleştirilmesi için yapılan yasal düzenleme ile yoğunlaşarak sürdürülmüştür. Türkiye’de başka hiç bir kentte uygulanmayan 5.5 sent/ metreküp birim hizmet ve amortisman bedeli, önce EGO ve Başkent Gaz’a tanınmıştır. etmiştir. Bu hatalı uygulama, EPDK kurulduktan ve konuyla ilgili düzenlemeleri yürürlüğe koyduktan sonra da sürdürülmüş ve EGO abonelerden haksız yere 300 dolar abone bağlantı bedeli tahsil etmeye devam etmiştir. Bu konuda EPDK 8 Nisan 2005 tarihinde, “EGO Genel Müdürlüğünün ‘kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğler aykırı hareket etme fiili işlediği’, mevzuata aykırı duruma son verilmesi için 90 günlük süre verilmesi” kararını vermiştir. Bu karar uyarınca haksız yapılan tahsilatın abonelere derhal iade edilmesi gerekirken, EPDK kararından 3 yıl 8 ay sonra, yerel seçimlere yalnızca 4 ay kala, 24 Aralık 2008 tarihinde Başkent Gaz’dan yapılan bir duyuruyla, yalnızca 2 bin 225 aboneye iade yapılacağı bildirilmiştir. Oysa haksız yere fazla para ödemek zorunda bırakılan abone sayısının çok daha fazla olduğu ifade edilmektedir. Bu süreçte, denetim görevini yeterince yerine getirmeyen ve kendi aldığı kararı uygulamayan EGO/Başkent Gaz’ı seyreden EPDK da sorumludur. Fazla ödeme yapan tüm aboneler, Başkent Gaz aleyhine Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine başvurarak haklarını almalıdır. ENERJİ ENERJİ ENERJİ ENERJİ amortisman bedeli haksız yere tahsil edilmiştir. 72 kuruluştan fazladan tahsil edilen 14 milyon 516 bin 416 TL, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 12 eşit taksitte iade edilecektir. Bu uygulama bu kuruluşların zararını tazmin etmemektedir. Haksız yere tahsil edilen tutarlar, ancak yıllar sonra ve faizsiz bir şekilde iade edilmektedir. Düzeltme katsayısıyla yine fazla tahsilat EPDK, 13 Mart 2008 tarihli kararıyla da EGO Genel Müdürlüğü’nün 2 Haziran 20051 Ocak 2006 tarihleri arasında faturalarda uyguladığı düzeltme katsayısının EPDK kararlarına aykırı olduğunu saptayarak, fazladan yapılan tahsilatın iadesine ve fazladan tahsil edilen bedellerin 120 gün içinde abonelere geri ödeneceğinin duyurulmasına karar vermiştir. Başkent Gaz, EPDK kararında belirtilen süreyi dikkate almayarak, 7 ay 11 gün sonra, iade yapılacak abonelerin listesini duyurmuş ve ödemelerin ancak Haziran 2009’da başlatılacağını bildirmiştir. Haksız yapılan bir tahsilat, tahsil tarihinden 3.54 yıl sonra, yine faizsiz olarak iade edilecektir. ENERJİ ENERJİ ENERJİ ENERJİ Başkent Doğalgaz BOTAŞ’a devredilsin MMO, kamu kurumlarının özelleştirilmesi, küçültülmesi ve işlevsizleştirilmesi politika ve uygulamalarına karşı çıkmaktadır. BOTAŞ ve TPAO Türkiye Petrol ve Doğal Gaz Kurumu olarak birleştirilmeli ve Başkent Doğal Gaz A. Ş, BOTAŞ’a sabitlenen ana para borcu 676 milyon TL, silinen faiz alacağı ise 440 milyon TL karşılığı olarak, bu kuruma devir edilmelidir. ENERJİ ENERJİ ENERJİ ENERJİ EGO/Başkent Gaz’ın yeni abonelere ve arızalandığı için sayacı sökülen eski abonelere ön ödemeli sayaç takılmasını şart koşması yanlış ve haksız bir uygulamadır. 1996’dan 2007’ye kadar yurttaşlardan peşin olarak yapılan tahsilatı yükseltmek ve elektronik sayaç temin ettikleri firmaların satışlarını arttırmak için, mevcut mekanik sayacı herhangi bir nedenle sökülen tüm tüketicilere, yüksek fiyatla elektronik sayaç satılmıştır. Ön ödemeli sayaçlarla yurttaşlar henüz yararlanmadıkları hizmetin bedelini peşin olarak ödemeye zorlanmaktadır. Doğalgaz çağdaş bir enerji kaynağı olarak tüm yurttaşlara ucuz, güvenli ve kolay şekilde sunulması gereken kamusal bir hizmet konusudur. Ön ödemeli sayaçlarla ilgili olarak Avukat Emre Baturay Altınok’un ASKİ aleyhine açtığı bir davada Ankara 11. İdare Mahkemesi 2008/1868 esas ve 26. 11. 2008 tarihli kararında belediye hizmetlerinin bedelinin peşin alınmasının Anayasa’ya ve yasaya aykırı olduğunu belirtmiştir. Mahkeme’nin sözü edilen kararında şöyle denilmektedir: “Belediyeler belde halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan tüzel kişilik olarak tanımlayan anayasal anlayış, içme ve kullanma suyu hizmetlerinin belde sakinlerine sunulmasını düzenleyen mevzuata da yansımış ve hizmetin karşılığının alınması, hizmetin sunulmasından sonra gerçekleşecek bir aşama olarak belirlenmiştir.” Aynı mantık doğalgaz için de geçerlidir. Dağıtım şirketleri eliyle verilse de, altyapı çalışmalarının belediyelerin denetim ve gözetiminde gerçekleştiği ve belediyelerin kentsel gaz dağıtım şirketlerinin ortağı olduğu göz önüne alındığında; kentsel doğalgaz hizmetlerinin belde sakinlerinin yararlandığı kamusal bir yerel yönetim hizmeti olduğu açıktır. ? ENERJİ ENERJİ ENERJİ ENERJİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle