15 Temmuz 2024 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ HAKKINDAKİ POLİTİKA

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı


Şirketimiz Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi


Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Şirketimiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.


Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması


Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.

Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz internet sitesinde Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Aktarılması Politikası ve aynı zamanda Aydınlatma Metni yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.


Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık


Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu metinde ve Aydınlatma Metni’nde sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.


Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması


Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için Politikamızda sayılı olan teknik ve idari tedbirler uygun düştüğü ölçüde alınmaktadır.


İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı


Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, şirket içinde güvenlik görevleri ve idari işlerden sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.


Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak ve Şirketimizin KVKK uyarınca yürürlükteki Gizlilik Politikası’na ve Aydınlatma Metni gibi diğer dokümanlarına ulaşmak isterseniz, www.cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

REMOTE_ADDR: 172.70.42.254;

HTTP_X_FORWARDED_FOR: 3.92.91.54;

GetCurrentIP: 3.92.91.54

Request Url: http://egazete.cumhuriyet.com.tr/kamera-ile-izleme-faaliyeti-hakkindaki-politika

Request RawUrl: /kamera-ile-izleme-faaliyeti-hakkindaki-politika

Request ApplicationPath: /

Request IsLocal: False

Request PhysicalPath: C:\WebSites\egazete\kamera-ile-izleme-faaliyeti-hakkindaki-politika

Request Path: /kamera-ile-izleme-faaliyeti-hakkindaki-politika

Request PathInfo:

Request UserHostAddress: 172.70.42.254

Request UserHostName: 172.70.42.254

Request QueryString: System.Web.HttpContext.

Request QueryString:

Request QueryString:

Request QueryString:

Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle