15 Temmuz 2024 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Güncelleme Tarihi: 24.02.2022

Bu İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No:2 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren veri sorumlusu Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. (Şirket) tarafından işletilen ve yönetilen Platformlara kayıt olan Üyelere; bunlar dışında Ziyaretçilere, (ikisi birlikte Kullanıcılar) Platformlar aracılığıyla sunulan hizmetler kapsamında herhangi bir şekilde Kullanıcılardan elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Kullanıcıyı aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket, Kullanıcılara ilişkin işlenen kişisel verilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Metni ve Gizlilik Politikasını benimser.

Şirket, kişisel verileri, internet siteleri, sosyal medya hesapları, e-posta, posta, call center, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu Metin’de belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplamaktadır.

Kullanıcılara Platformlar aracılığıyla sunulan hizmetler kapsamında ve herhangi bir şekilde Kullanıcıların Platfomları ziyaretleri sırasında Şirket tarafından çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

İlgili Kişi, Veri Kategorileri ve Veri Türleri

üye Kimlik Bilgisi Ad, soyad, T.C.K Numarası, doğum tarihi, cinsiyeti
İletişim Bilgisi Kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası, ikamet adresi, ikamet edilen ülke ve şehir
İşlem Güvenliği IP adresi, ID bilgisi, log işlemi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, işlem tarihi ve saati 
Pazarlama Site gezinme bilgileri, geçmiş kullanım bilgileri, alışveriş/kampanyaya verilen tepki bilgileri, hobiler, alışveriş tercihleri, çerez sahibi üçüncü partinin şirket üzerinden topladığı diğer çerez kayıtları
Ziyaretçi Lokasyon Bilgisi Platformlara erişilen lokasyonun bilgisi
Kimlik Bilgisi

 

Cinsiyet, yaş grubu

Lokasyon Bilgisi Platformlara erişilen lokasyonun bilgisi
Pazarlama Site gezinme bilgileri, geçmiş kullanım bilgileri, alışveriş/kampanyaya verilen tepki bilgileri, hobiler, alışveriş tercihleri, çerez sahibi üçüncü partinin şirket üzerinden topladığı diğer çerez kayıtları

Hukuki Sebepler

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, veri sahiplerinin bu verileri şirkete açıklamasına konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4. maddesinde yer alan ve bu Metin’de de tekrarlanan şartlara ve ilkelere uygun olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:


üye

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

 •  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İşlem Güvenliği

Lokasyon

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 •  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Ziyaretçi Pazarlama
 •  İlgili kişinin haklarına zarar vermemek üzere, Şirketin meşru menfaatleri için,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmesi.

Kimlik Bilgisi

Lokasyon Bilgisi

Pazarlama

 •  Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmesi.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Bu Metin kapsamında veri sahipleri 2’nci maddede yer alan kişisel verileri, bu Metin’de belirtilen genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

üye

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin oluşturulması
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yürütülmesi
 • ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

İşlem Güvenliği

Lokasyon

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Pazarlama
 • Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 •  
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi

Lokasyon Bilgisi

Pazarlama

 • Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirket, veri sahiplerine ait elde ettiği kişisel verileri Şirketin Platformları üzerinden sunduğu hizmetleri ifa etmek amacıyla ve Metin’de beyan ettiği yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla yurtiçindeki veya yurt dışındaki sunucularına yahut tedarikçilerine aktarabilir. Şirket ayrıca veri sahiplerine ait kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla ve üçüncü kişilere aktarabilir:

üye

    • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgilerinin paylaşılması;

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;

  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla iş süreçlerinde hizmetlerinden yararlanılan tedarikçiler ile paylaşılması;

Ziyaretçi

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;

 • Site kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması amacıyla tedarikçilerle paylaşılması.

 

Bu Metin’de belirttiğimiz hukuki sebeplere ve amaçlara dayalı olarak, veri sahiplerine ait topladığımız kişisel veriler teknik sebeplerle yurtdışında bulunan sunucularda depolanmaktadır. İnternet altyapı hizmeti aldığımız ve telefon uygulaması hizmeti aldığımız tedarikçimizin/iş ortağımızın veri depolama merkezleri ve altyapısı yurtdışındadır. Dolayısıyla topladığımız veriler yalnızca bu amaç ve kişilerle sınırlı olmak üzere yurtdışına aktarılmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla, “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak, şirketin resmi e-mail adresi ([email protected] veya [email protected] ) üzerinden güvenli elektronik imza ile veya kişisel e-posta adresiniz üzerinden veya Şirketin Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No:2 Şişli/İstanbul adresine şahsen veya noter vasıtasıyla yazılı başvurarak gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Metin’de Yapılacak Değişiklikler

Şirket, bu Metin’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Metnin yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu Metin’deki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

İnternet Sitesi Kullanıcı Verilerinin Yurt Dışına Aktarılması Açık Rıza Metni

Şirket tarafından; “İnternet Sitesi Üye-Ziyaretçi Aydınlatma Metni” içerisinde detaylandırılan kişisel verilerimin, başta bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların erişim yetkilerinin belirlenmesi ve yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere yukarıda sunulan İnternet Sitesi Üye-Ziyaretçi Aydınlatma Metni’nde yer alan kapsam, sınır ve amaçlar doğrultusunda, Şirketin yurt dışında bulunan tedarikçilerine aktarılmasına rıza gösteriyorum.

Kullanıcı

REMOTE_ADDR: 172.70.42.254;

HTTP_X_FORWARDED_FOR: 3.92.91.54;

GetCurrentIP: 3.92.91.54

Request Url: http://egazete.cumhuriyet.com.tr/internet-sitesi-uye-ve-ziyaretci-aydinlatma-metni

Request RawUrl: /internet-sitesi-uye-ve-ziyaretci-aydinlatma-metni

Request ApplicationPath: /

Request IsLocal: False

Request PhysicalPath: C:\WebSites\egazete\internet-sitesi-uye-ve-ziyaretci-aydinlatma-metni

Request Path: /internet-sitesi-uye-ve-ziyaretci-aydinlatma-metni

Request PathInfo:

Request UserHostAddress: 172.70.42.254

Request UserHostName: 172.70.42.254

Request QueryString: System.Web.HttpContext.

Request QueryString:

Request QueryString:

Request QueryString:

Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle